O altă Maria: Maria catolică, împărăteasa cerurilor! Acum putem intelege de ce Papa & Monarhia promoveaza islamul si face apel la crestinism sa il accepte. Nu pot sa subliniez cat de periculoasa este doctrina catolicismului

Distribuie!by Papa: “Romania este gradina maicii Domnului …” Sa va intrebati de care domn este vorba ?  loading... Motivul pentru care Biserica Romană se roagă către Maria, este acela că Maria catolică este o zeiţă. Biserica romano-catolică are o altă evanghelie, cu un alt Isus decât cel despre care se […]
Distribuie!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Papa: “Romania este gradina maicii Domnului …” Sa va intrebati de care domn este vorba ? 

loading...

Motivul pentru care Biserica Romană se roagă către Maria, este acela că Maria catolică este o zeiţă. Biserica romano-catolică are o altă evanghelie, cu un alt Isus decât cel despre care se vorbeşte în Biblie. (2 Corinteni 11:4 “În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit, sau o altă Evanghelie, pe care n-aţi primit-o, oh, cum îl îngăduiţi de bine!”)

Evanghelia catolică are învăţături diferite precum şi o Marie la fel de diferită faţă de Maria din Scripturi.
În Biblie, Maria este o slujnică a Domnului!(Luca 1:38 “Maria a zis: “Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!” Şi îngerul a plecat de la ea.” )
Maria bisericii romano-catolice, este o împărăteasă absolută în ceruri, care stăpâneşte peste toate lucrurile.
Maria catolică este o zeiţă păgână, care în anul 1950 a fost “infailibil” declarată de către Papa Pius XII, că şi-a asumat cu trup şi suflet încoronarea în ceruri ca “Împărăteasă peste toate lucrurile.”
“În final, Imaculata Virgină, păstrată pură şi neatinsă de păcatul primar, atunci când trecerea ei prin viaţa pământească s-a sfârşit, a fost ridicată la cer cu trup şi suflet întru gloria raiului, şi proclamată de către Dumnezeu ca “Împărăteasă peste toate lucrurile”, aşa că ea poate fi mult mai îndreptăţită faţă de Fiul său, Domnul domnilor şi biruitorul păcatului şi al morţii!” (Papa Pius XII — Munificentissimus Deus, 1950)

Problema unor astfel de “infailibile” pronunţări ale papei este că, e imposibil ca Maria să fie “Împărăteasă peste toate lucrurile”.
Biblia afirmă fără echivoc că Isus Hristos este “… fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor” (1 Timotei 6:15)

Un stăpânitor este un monarh absolut.(THE RANDOM HOUSE DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE, unabridged edition, 1973) Isus Hristos este “singurul Stăpânitor”. “Singurul” înseamnă doar singurul! Nu există loc în cer pentru un alt stăpînitor! Iată de ce Maria nu poate fi “Împărăteasă peste toate lucrurile”. Isus Hristos este “singurul Stăpânitor” peste toate lucrurile!

Satana foloseşte biserica catolică precum şi doctrina mariolatriei, pentru a încerca un zadarnic puch: înlăturarea lui Isus Hristos şi întronarea Mariei catolice ca “Împărăteasă a Cerurilor”.
Biserica catolică s-a dedicat închinării şi slujirii “Mariei”, ca împărăteasă a cerurilor.
Isus Hristos este doar un auxiliar şi aproape nesemnificativ în acest cult al împărătesei catolice a cerurilor! Spre exemplificare, o monedă de comemorare a pontificatului lui Ioan Paul II conţine pe faţă o declaraţie că Ioan Paul II este Pontifex Maximus. Pe reversul monedei comemorative apare scutul heraldic papal, o literă mare M simbolizând numele Mariei, mama lui Dumnezeu. În partea de jos a reversului monedei apar cuvintele “TOTUS TUUS”, şi care sunt o transpunere sintetizată dintr-o rugăciune latină compusă de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort: “tuus totus ego sum, et omnia mea tua sunt, O Virgo super omnia benedicat” care se traduce prin “Îţi aparţin în întregime ţie, şi tot ceea ce am este al tău, tu Fecioară binecuvântată mai presus de toate”. (Salvation is Obtained From . . . Mary?, http://www.aloha.net/~mikesch/mary.htm (web address current as of April 3, 2005), quoting Arthur Burton Calkins, TOTUS TUUS, pp.21, 27, Academy of the Immaculate, New Bedford, Massachusetts, ISBN 0-9635345-0-5, Nihil Obstat and Imprimatur of the Catholic Church)

Papa îşi dedică credinţa sa nu lui Isus Hristos ci Mariei catolice, împărăteasa cerurilor.
În anul 1978, la o sărbătoare a Imaculatei Concepţii, Papa Ioan Paul II a dedicat şi a încredinţat biserica romano-catolică şi toate proprietăţile sale, nici măcar versiunii catolice a lui Isus Hristos ci mai dergabă versiunii catolice a Mariei:
“Papa, la începutul serviciului său episcopal din Catedrala St. Petru, doreşte să-i încredinţeze (Mariei) Biserica în mod special că tocmai prin ea (Maria catolică) a fost desăvârşită victoria finală şi triumful binelui asupra răului, a iubirii asupra urii, a harului asupra păcatului; despre ea şi prin ea a spus Paul VI că reprezintă începutul unei lumi mai bune; prin Fecioara preabinecuvântată! El însuşi i s-a încredinţat ei, în calitate de slujitor al slujitorilor, precum şi pe toţi aceia care îl slujesc şi pe care el îi slujeşte. El îi încredinţează Mariei, Biserica Romană ca simbol şi principiu al tuturor bisericilor din întreaga lume, în unitatea lor universală. El se încredinţează şi i se oferă ei cu totul, în calitate de supus al acesteia.” (Insegnamenti Giovanni Paolo II (1978), Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, Salvation is Obtained From . . . Mary?, http://www.aloha.net/~mikesch/mary.htm (web address current as of April 3, 2005), quoting Arthur Burton Calkins, TOTUS TUUS, pp.21, 27, Academy of the Immaculate, New Bedford, Massachusetts, ISBN 0-9635345-0-5, Nihil Obstat and Imprimatur of the Catholic Church 313)

Biserica catolică are o serie de ritualuri misterioase care sunt recitate după fiecare dintre cele 15 catolice “staţii ale crucii”. Aceste “mistere” sunt nişte mărgele care se numără şi sunt numite mătănii sau rozariu.
Principalul obiectiv al Rozariului Catolic nu este Isus Hristos, ci Maria. Rolurile Mariei în naşterea, moartea, şi învierea lui Isus Hristos sunt evidenţiate, exagerate, şi într-o anume măsură fabricate în 12 din cele 15 “mistere”. În fapt, titlul oficial al Rozariului este acesta: “Trandafiri de Rugăciune pentru Împărăteasa Cerurilor.” (The Rosary, Roses of Prayer for The Queen of Heaven, Daniel A. Lord, S.J., Nihil Obstat Athur J. Scanlan S.T.D: Censor Liborum, Imprimatur + Francis J. Spellman, D.D. Archbishop, New York).
Rugăciunile către Maria le depăşesc pe presupusele rugăciuni către Dumnezeu într-un procent de 10 la 1.

După recitarea fiecărui mister, catolicii spun un “Tatăl nostru”, urmat de zece rugăciuni “Ave Maria”. “Ave Maria” este o rugăciune recitată mecanic către zeiţa catolică, pe care ei o numesc Maria.
Ei îl hulesc pe Dumnezeu prin rugăciunea lor către zeiţa Maria probând ei înşişi că sunt nişte păgâni, prin repetarea iar şi iar a unor rugi pline de hulă. “Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi.” (Matei 6:7 )

Este remarcabil că rozariul spus în onoarea împărătesei cerurilor are staţii ale crucii denumite “mistere” sau “taine”. Există o femeie menţionată în Biblieal cărui nume este “mister” sau “taină”.
“Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu; era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare. Ţinea în mână un potir de aur, plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină: “Babilonul cel mare, mama curvelor şi spurcăciunilor pământului.””(Apocalipsa 17:4-5)

Mai departe, când Biblia vorbeşte despre distrugerea prostituatei “misterioase”, prostituata îşi spune sieşi, în inima ei, că ea domneşte ca o “împărăteasă”.
“Răsplătiţi-i cum v-a răsplătit ea, şi întoarceţi-i de două oricât faptele ei. Turnaţi-i îndoit în potirul în care a amestecat ea! Pe cât s-a slăvit pe sine însăşi, şi s-a desfătat în risipă, pe atât daţi-i chin şi tânguire! Pentru că zice în inima ei: “Şed ca împărăteasă, nu sunt văduvă, şi nu voi şti ce este tânguirea!” Tocmai pentru aceea, într-o singură zi vor veni urgiile ei: moartea, tânguirea şi foametea. Şi va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare.” (Apocalipsa 18:6-8)

Dumnezeu dezvăluie taina acelei femei. Dumnezeu identifică femeia ca un mare oraş.
“Şi femeia, pe care ai văzut-o, este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împăraţii pământului.” (Apocalipsa 17:18)
“Şi îngerul mi-a zis: “De ce te miri?” Îţi voi spune taina acestei femei şi a fiarei care o poartă, şi care are cele şapte capete şi cele zece coarne. Fiara, pe care ai văzut-o, era, şi nu mai este. Ea are să se ridice din Adânc, şi are să se ducă la pierzare. Şi locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este, şi va veni.
Aici este mintea plină de înţelepciune. – Cele şapte capete sunt şapte munţi, pe care stă femeia.” (Apocalipsa 17:7-9)

Ştim aşadar că prostituata misterioasă este un mare oraş amplasat pe şapte munţi. Există doar un singur oraş care să corespundă acestei descrieri iar acesta este Roma. Roma este renumită pentru cei şapte munţi pe care este aşezată. Munţii sunt:   Aventino, Campidoglio, Celio, Esquilino, Palatino, Quirinale, Viminale. (COLLIER’S ENCYCLOPEDIA, volume 20, p. 169 (1991))

Enciclopedia Catolică afirmă că: “Statul Vatican este parte integrantă a Romei, oraşul denumit ca “oraşul celor şapte coline”. (G.A. RIPLINGER, NEW AGE BIBLE VERSIONS, p. 133 (1993))
Glorificarea Împărătesei Cerurilor este într-un sens o glorificare prin procură a Bisericii Romano Catolice. Acesta este motivul pentru care ierarhia catolică se referă la organizaţia lor ca la “Biserica Mamă”. (CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH, §§ 105, 1141,1163, 1203, 1249, 1667 (1997), http://www.scborromeo.org/index2.htm (web address current as of March 22, 2005))

Este adevărat că biserica catolică este o mamă, “mama curvelor şi spurcăciunilor pământului.” Apocalipsa 14 : 4-5 “Mama prostituatelor pământului “zice în inima ei: “Şed ca împărăteasă, nu sunt văduvă, şi nu voi şti ce este tânguirea!” Apocalipsa 18:7

Există o paralelă spirituală între împărăteasa prostituată şi păcătoasă din cartea Apocalipsei şi Maria catolică, împărăteasa cerurilor glorificată de către biserica catolică. Atât prostituata din Apocalipsa cât şi catolica Maria, împărăteasă a cerurilor, ambele atrag oamenii de la Isus Hristos care este “singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor ” (1 Timotei 6:15) Unul dintre “misterele” recitate în timpul rozariului catolic este numit “Al cincilea Mister Glorios – Încoronarea.” În acest mister biserica catolică pretinde că “Maria este Înpărăteasa Cerurilor”.
“Maria i-a slujit lui Isus Hristos pe durata întregii ei vieţi! Ea l-a iubit şi l-a slujit pe Dumnezeu cu tot sufletul său şi cu toată inima sa. Ea niciodată nu a comis nici cel mai mic păcat. Deci, în cer, ea avea să-şi afle recompensa. Maria a intrat în ceruri cu trupul şi cu sufletul. Fiul ei, Isus, a cunoscut-o şi a luat-o în braţele lui recunoscătoare. Tatăl ceresc a spus: “Aceasta este fiica Mea dragă şi devotată.” Fiul Divin a spus: “Aceasta este mama mea dragă şi credincioasă.” Duhul Sfânt a spus: “Aceasta este dulcea şi pura mea mireasă.” Şi sfinţii şi îngerii au strigat: “Aceasta este împărăteasa noastră!”. Aşa că Isus, Împăratul Împăraților, a aşezat-o pe ea pe tronul său. El i-a aşezat pe cap o glorioasă coroană de stele. Dar Maria a privit jos pe pământ, pentru a-şi vedea copiii. De acum, ea îşi putea ajuta fiii şi fiicele să ajungă la ceruri. Maria este Împărăteasa Cerurilor. Dar ea este Mama noastră iubitoare care ne protejează cu puterea sa.” (The Rosary, Roses of Prayer for The Queen of Heaven, Daniel A. Lord, S.J., Nihil Obstat Athur J. Scanlan S.T.D: Censor Liborum, Imprimatur + Francis J. Spellman, D.D. Archbishop, New York,)

Una dintre rugăciunile de final ale Rozariului este rugăciunea către zeiţa catolică “Maria”, intitulată “Ave Sfântă Împărăteasă.”
“Ave, sfântă împărăteasă, Mamă a Milei! viaţa noastră, bunătatea noastră, şi speranţa noastră! La tine ne plângem, noi sărmanii copii alungaţi ai Evei; către tine trimitem suspinele noastre, jelind plini de durere în această vale a amărăciunilor. Întoarce-ţi ochii plini de milă către noi, tu, Avocatul nostru, şi după exilul acesta al nostru, arată-ne nouă fructul binecuvântat al pântecului tău, Isus; O milostivă, o iubitoare, o dulce Fecioară Maria!” (Rosary Meditations, http://www.cfalive.org/ReadRosary.htm (web address current as of March 20, 2005))

Catolicii mai au de asemenea şi alte rugăciuni care nu se spun în timpul rozariului zeiţei lor, Împărăteasa Cerurilor:
“Bucură-te tu, Împărăteasă a Cerului. Aleluia. Fiul pe care ai fost privilegiată să-l naşti, Aleluia, s-a ridicat şi a spus Aleluia. Roagă-te la Dumnezeu pentru noi, Aleluia. Bucură-te şi veseleşte-te, Fecioară Maria, Aleluia. Pentru că Domnul a înviat cu adevărat, Aleluia. O Dumnezeule, prin învierea Fiului Tău ai adus bucurie lumii. Şi ai îngăduit ca prin mijlocirea Fecioarei Maria, mama Lui, ca noi să obţinem bucuria vieţii veşnice. Prin Isus, Domnul nostru. Amin.” (Prayer to Mary, Queen of Heaven, http://www.catholic-forum.com/saints/pray0421.htm; (web address current as of March 20, 2005))

Maria catolică(împărăteasa cerurilor) este privită de către biserica romano-catolică ca “restauratoarea lumii care era pierdută, precum şi ca cea care împarte toate avantajele… cel mai puternic mijlocitor şi avocat (conciliatrix) pentru lumea întreagă… mai presus de toate în sfinţenie şi în unire cu Hristos… Primul Ministru în distribuirea graţiei divine.(J.NEUNER, S.J & J. DUPUIS, S.J., THE CHRISTIAN FAITH IN THE DOCTRINAL DOCUMENTS OF THE CATHOLIC CHURCH, PIUS X, ENCYCLICAL LETTER AD DIEM § 712 (6th ed. 1996).

“Fiica cea iubită a Tatălui şi Templu al Duhului Sfânt.” (J.NEUNER, S.J & J. DUPUIS, S.J., THE CHRISTIAN FAITH IN THE DOCTRINAL DOCUMENTS OF THE CATHOLIC CHURCH, THE SECOND VATICAL COUNCIL, DOGMATIC CONSTITUTION LUMEN GENTIUM, § 716a (6th ed. 1996).
“Mama tuturor celor vii” (CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH, § 2679, 1994.)
“Noua Eva” (J.NEUNER, S.J & J. DUPUIS, S.J., THE CHRISTIAN FAITH IN THE DOCTRINAL DOCUMENTS OF THE CATHOLIC CHURCH, THE SECOND VATICAL COUNCIL, DOGMATIC CONSTITUTION LUMEN GENTIUM, § 718a (6th ed. 1996).
“Mama Bisericii” (Id. § 718b.)
“Mama Milosteniei” unică între toţi sfinţii” (CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH, § 2677, 1994.)

Se presupune că ea “depăşeşte toate creaturile, atât în cer cât şi pe pământ” (J.NEUNER, S.J & J. DUPUIS, S.J., THE CHRISTIAN FAITH IN THE DOCTRINAL DOCUMENTS OF THE CATHOLIC CHURCH, THE SECOND VATICAL COUNCIL, DOGMATIC CONSTITUTION LUMEN GENTIUM, § 716a (6th ed. 1996)), “a învins moartea” … şi s-a ridicat în trup în slava cerului, pentru a străluci orbitor ca împărăteasă a dreapta Fiului său, împăratul veşniciei.” (J.NEUNER, S.J & J. DUPUIS, S.J., THE CHRISTIAN FAITH IN THE DOCTRINAL DOCUMENTS OF THE CATHOLIC CHURCH, § 713, PIUS XII, APOSTOLIC CONSTITUTION, MUNIFICENTISSIMUS DEUS (6th ed. 1996).)
“Într-adevăr, este limpede că ea este mama tuturor adepţilor lui Cristos, deoarece ea are de partea sa bunăvoinţa de a se implica activ, provocând naşterea de credincioşi în biserică şi care sunt membri ai şefiei acesteia. Pentru aceasta ea este salutată ca proeminentă şi ca unic membru sfânt al Bisericii, şi astfel ea reprezintă un remarcabil model pentru credinţă şi caritate. Biserica Catolică, ghidată de către Sfântul Spirit, o onorează cu o afecţiune şi un devotament filial, ca pe cea mai iubită mamă.” (THE SECOND VATICAN COUNCIL, 1964. (J.NEUNER, S.J & J. DUPUIS, S.J., THE CHRISTIAN FAITH IN THE DOCTRINAL DOCUMENTS OF THE CATHOLIC CHURCH, § 716a (6th ed. 1996))

Oare ce părere are Dumnezeu despre această zeiţă catolică, “Maria”?
“Drept răspuns, Isus i-a zis: “Înapoia Mea, Satano! Este scris: Să te închini Domnului, Dumnezeului tău, şi numai Lui să-I slujeşti.””(Luca 4:8)

“Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc ” (Exodul 20:3-5)

Când o femeie a lăudat-o pe Maria cu glas tare, Isus Hristos a corectat-o, explicându-i clar că femeia care i-a dat naştere nu este binecuvântată mai presus decât acei care sunt salvaţi prin harul Lui Dumnezeu: “Pe când spunea Isus aceste vorbe, o femeie din norod şi-a ridicat glasul şi a zis: “Ferice de pântecele care Te-a purtat, şi de ţâţele pe care le-ai supt!” Şi El a răspuns: “Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, şi-L păzesc!”(Luca 11:27-28)

Mariolatria Romano-Catolică provine din venerarea păgână antică a unei zeiţe a cerurilor la care se închinau şi evreii. Biserica catolică a redenumit-o pe acea zeiţă păgână, Maria.

1. Maria Catolică nu are nimic în comun cu Maria Biblică.
2. Împărăteasa catolică a Cerurilor, cu toate acestea, are totul în comun cu împărăteasa cerurilor descrisă în Biblie. În Biblie, Dumnezeu condamnă omagierea şi slujirea împărătesei cerurilor:
Nu vezi ce fac ei în cetăţile lui Iuda şi pe uliţele Ierusalimului? Copiii strâng lemne, părinţii aprind focul, şi femeile frământă plămădeala, ca să pregătească turte împărătesei cerului, şi să toarne jertfe de băutură altor dumnezei, ca să Mă mânie. Pe Mine Mă mânie ei oare? zice Domnul; nu pe ei înşişi, spre ruşinea lor? De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: Iată, mânia şi urgia Mea se vor vărsa peste locul acesta, peste oameni şi dobitoace, peste copacii de pe câmp şi peste roadele pământului; şi va arde, şi nu se va stinge.” (Ieremia 7:17-20)

Slujirea împărătesei cerurilor este o abominaţie înaintea Lui Dumnezeu. Există consecinţe pentru acest mare păcat împotriva Domnului. În capitolul 44 din Ieremia putem citi că evreii ardeau tămîie şi-i slujeau “împărătesei cerurilor”. Acest mare păcat a aprins mânia Lui Dumnezeu, care a răspuns prin pustiiri şi aducând îndurerare peste oraşele lui Iuda, incluzând şi Ierusalimul.

Priviţi astăzi la starea ţărilor din America Latină şi din America Centrală, care au fost atrase spre adoraţia împărătesei cerurilor!
Dumnezeu a lovit aceste ţări cu ruină. Mânia Lui este asupra acestor naţiuni. Corupţia operează printr-o pervertire adevărată şi în bătătura guvernelor ţărilor care o venerează pe împărăteasa cerurilor.

“Poştaşii livrează corespondenţa doar dacă patronii plătesc mită. Trebuie să ai cu tine cărţile poştale precum şi scrisorile de anulare la ghişeu, altfel ei le vor fura (dacă le depui în cutia poştală). Nu poţi avea siguranţa ca măcar un singur pachet să ajungă la destinaţie. Întreaga poliţie este pusă pe luat. Mulţi dintre poliţişti colaborează cu traficanţii de droguri. Nu poţi avea încredere că produsele alimentare sunt necontaminate de boli cum ar fi hepatita. Carnea şi laptele, în pieţe, sunt expuse afară la căldură şi la muşte. Extorcarea şi şantajul sunt etalonul. Pietonii traversează la culoarea roşie a semaforului, un fapt obişnuit. Gunoiul este aruncat fără riscul vreunei sancţiuni pe străzi, pe drumuri de ţară şi pe autostrăzi. Gunoiul menajer împreună cu cel de plastic sunt aruncate împreună în apele curgătoare, în lacuri şi în oceane. Nu există reguli, ori dacă există reguli, ele nu sunt puse în aplicare – şi de aici nesupunerea. De exemplu, în Lima, Peru, principalul râu care curge din munţi şi trece prin oraş. Pe fiecare bancă de-a lungul a 10 mile din oraşul respectiv sunt sute şi milioane de doze, sticle, vechituri şi fiare vechi, gunoaie şi alte mizerii. În plus, acelaşi gunoi pluteşe pe râu în jos într-un nesfârşit flux al poluării. Mii de cerşetori, de oameni ai străzii trăiesc într-o mizerie sordidă, urinând şi defecând şi azvârlind orice otrăvuri în ape. Gura de vărsare a râului subteran în Oceanul Pacific este un morman imens de deşeuri aruncate de oameni. Este mai mult decât greţos şi revoltător.” (Frosty Wooldridge, From an Officer’s Squad Car: Loss of Law and Order,
http://www.newswithviews.com/Wooldridge/frosty44.htm (web address current as of March 26, 2005).

Există doar foarte puţină justiţie sau milă în toate aceste ţări; există însă dragostea pentru bani, care este concentrată în mîinile unor foarte puţini oameni. Oamenii din aceste ţări sunt înrobiţi de superstiţii şi corupţia morală a marii prostituate romane. Liderii catolici religioşi controlează mai toate organele administraţiei publice. Doar Isus Hristos are puterea de a-i elibera pe acei oameni.

Richard Thompson, fost secretar al Marinei Militare USA, a afirmat în cartea sa, “Papalitatea şi Puterea Civilă”: “Nimic nu este mai clar decât aceasta, dacă principiile Bisericii Catolice ar prevala aici, Constituţia noastră ar trebui obligatoriu abolită. Cele două nu pot coexista împreună. Ele se află într-un antagonism direct şi deschis cu teoria fundamentală a guvernului nostru şi cu toate guvernele populare de pretutindeni.” (CHARLES CHINIQUY, FIFTY YEARS IN THE CHURCH OF ROME, Chick Publications, p. 285 (1985) republished from the 1886 edition.)

În anul 1835, Samuel Morse a relatat despre una dintre strategiile Vaticanului, mai degrabă o subversiune decât o strategie de cucerire violentă. Biserica catolică are un plan pe termen lung, de a inunda Statele Unite ale Americii cu imigranţi romano-catolici. (SAMUEL F.B. MORSE, IMMINENT DANGERS TO THE FREE INSTITUTIONS OF THE UNITED STATES THROUGH FOREIGN IMMIGRATION (1835))
Această strategie poate fi observată astăzi, foarte bine, când se petrece un potop de imigraţie ilegală dinspre America Latină şi America Centrală. Samuel Morse a afirmat cu acurateţe: “Rata de creştere a papistăşiei este exact rata de descreştere a libertăţilor civile.”(SAMUEL FINLEY BREESE MORSE, FOREIGN CONSPIRACY AGAINST THE LIBERTIES OF THE UNITED STATES: THE NUMBERS OF BRUTUS, p. 118-119 (1835))

Morse s-a grăbit cu concluziile, dar ne-am putea întreba, cum ar putea potopul de imigraţie romano-catolică să submineze libertăţile noastre?
Această avalanşă de imigranţi catolici serveşte la transformarea Statelor Unite ale Americii, dintr-o republică constituţională fondată pe principii creştine într-o democraţie în care fiecare om face ceea ce este corect în mintea sa, nestingherit de legile Lui Dumnezeu. Statele Unite ale Americii au pornit repede pe calea Mexicului.

Judecata Lui Dumnezeu în ţările care slujesc împărătesei cerurilor se abate direct asupra tipului de om produs prin venerarea romano-catolică a împărătesei cerurilor.
Biserica Romană infiltrează în aderenţii săi înrobirea faţă de catolicism.
Cultul închinării la Maria, îi condiţionează să fie mult mai susceptibili (atenţi) la loialitatea unei persoane decât înaintea unui principiu. Ei sunt determinaţi să nu creadă în Cuvântul Lui Dumnezeu. Lucrul acesta le este făcut înţeles de către preoţi. Ei se bazează pe preoţi, pe episcopi, pe arhiepiscopi, pe cardinali şi pe papă.
Ceea ce spune ierarhia bisericii catolice este mai important decât ceea este scris în cuvântul Lui Dumnezeu.

Acest cult al personalităţii, în care catolicii sunt determinaţi să se închine imaginilor împărătesei cerurilor decât să urmeze cuvântul scris al Lui Dumnezeu, le facilitează întoarcerea acestora de la Constituţia scrisă spre imaginea unui politician. Şi la fel cum ei nu mai au încredere în Cuvântul Lui Dumnezeu, la fel au tendinţa de a nu mai crede în cuvintele Constituţiei Statelor Unite ale Americii. Atunci când cineva încearcă să explice cuvintele Lui Dumnezeu sau pe acelea ale Constituţiei USA, acestor adepţi catolici, ei vor răspunde adesea aşa: ” Asta e doar opinia ta, tu ai voie să spui orice”. Ei se încred în bunătatea congresmenilor, a judecătorilor şi că Preşedintele va face ceea este drept. Ei se bazează pe ceea ce le spun oamenii că înseamnă Constituţia şi care sunt limitele unei guvernări potrivite. Ei cred în liderii lor mai mult decât în statul de drept. Catolicii sunt, prin urmare, mult mai susceptibili de a eluda sau încălca o restricţie legală, şi prin urmare mai impasibili la intruziuni împotriva libertăţilor constituţionale. Ei sunt şi mai susceptibili de a urma majoritatea decât o minoritate cu convingeri ferme. Chiar şi aşa numiţii conservatori catolici vor păşi, bine potcoviţi, peste drepturile constituţionale ale oricui, dacă aceasta va împlini scopurile lor “conservatoare”.


Sursa: proscrit.wordpress.com

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook Gazeta de Informații!

Citiți și...

CONTINUĂ MANIPULREA PROGRESISTĂ CU CADAVRE. "Apelul supraviețuitorilor din Colectiv", înainte de alegeri. "Mergi la vot! Nu-i lăsa pe alții să aleagă pentru tine!"
Jocuri geostrategice: lumea își mută atenția de pe SUA pe Rusia. Și încrederea
Cine este adevăratul inamic al României?
E MAI RAU DECAT CREDETI. Unde ajung copiii rapiti de sistem? NORVEGIA e doar un VARF DE ICEBERG … EDIFICATOR: Senatoarea Nancy Smith Schaefer A FOST SINUCISA dupa ce si-a publicat raportul „The Corrupt Business of Child Protective Services”
NICI NU A CĂZUT GUVERNUL ȘI ESTE BĂTAIE PE POSTUL DE PREMIER: Și Cioloș vrea. PLUS: Dacian este pregătit să-și asume funcția de prim ministru. Klaus Iohannis, către PNL: Pregătiți-vă pentru guvernare si implemnetarea planul 2020 Romania Normala a lui Maus Onannis pentru implementarea obligatorie, la nivel institutional a transgenderismului si egalitatea de gen !!
Precum animalele sau prizonierii din SUA, primul roman cu RIFD CHIP implantat in mana.
Mesaj fără precedent din Israel: Europenii trebuie să se ridice împotriva Rețelei Soros și să-și apere tradițiile și valorile naționale de planurile subversive ale megalomaniacului
Premieră mondială împotriva pedofililor. Australia vrea să le anuleze pașapoartele
CITIŢI ŞI VĂ CRUCIŢI, apoi DISTRIBUIŢI! În manualele de clasa 1 dispar, uşor-uşor, Ştefan, Ion, Vasile, Constantin, Gheorghe, dar apare „nenea Omar”, un nume arab
SURSE La „Conclavul Penalilor”, unde s-a CONCEPUT Ordonanța 13, ar fi participat și Blaga și Gorghiu! Vin SURPRIZE MARI!
Comisia Europeană nu acceptă ca producatorii români sa vândă produsele/alimentele in magazinele imperialiste cu peste 51 %. !! Asa ca romani, consumati mai departe "gunoaiele" frumos ambalate de la straini !! România riscă o procedură de infringement, dacă nu modifică proporția de 51% produse românești la raft (ministru)
Se pregătește pulverizarea României. Citește și dă mai departe!
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Distribuie!

Despre Gazeta de Informații

Gazeta de Informații: Capitalism, Ceausescu, Conspiratii, Design, Diverse, Eminescu, Istorie, Masonerie, Pamflet, Politica, Sanatate, Simboluri si Spiritualitate. Contact: office@gazetadeinformatii.ro