Noua diagramă a Ierusalimului

Distribuie!by “Orașul a fost așezat ca un pătrat, cu lungimea egală cu lățimea lui. Îngerul a măsurat orașul cu o tijă și avea 12.000 de stadii în lungime, lățime și înălțime. Și-a măsurat zidul, iar înălțimea a fost de 144 de coți, conform măsurii omenești pe care o folosea. “- […]
Distribuie!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

“Orașul a fost așezat ca un pătrat, cu lungimea egală cu lățimea lui. Îngerul a măsurat orașul cu o tijă și avea 12.000 de stadii în lungime, lățime și înălțime. Și-a măsurat zidul, iar înălțimea a fost de 144 de coți, conform măsurii omenești pe care o folosea. “- Apocalipsa 21: 16-17

Știința modernă confirmă ceea ce strămoșii noștri au lasat in urma lor : arhitectura universului (natura) se bazează pe unele proporții numerice cheie pe care le putem vedea pe toate nivelele de scară macrocosmos si microcosmos: de la atomi și ADN, prin modele și schițe ale vieții, până la sistemul solar și galaxii …
NOTĂ: Diagrama Nouă a Ierusalimului este, de asemenea, cunoscută sub numele de Cercul Cosmologic

Noua diagramă a Ierusalimului – Introducere

Diagrama Nouă a Ierusalimului “este o construcție geometrică care permite Cuadratura Cercului si împărțirea cercului spre 28 de sectoare egale (o roată zodiacală) și poziționarea ceremonială a celor doisprezece triburi (sau constelații) într-un model de patru tabere în cele patru laturi ale pieței. (Cuadratura Cercului – această expresie este o metaforă, referindu-se la încercarea de a realiza ceva imposibil).
John Michell a reconstruit modelul geometric al “Orașului ceresc”, care este modelul Noului Ierusalim al Apocalipsei 21.
această diagramă a servit ca proiect pentru multe locuri sacre, printre care se numără Stonehenge, Marea Piramida, Capela Sfintei Maria de la Glastonbury și Orașul Magnesia din Legile lui Platon.

Biblia şi Noul Iersulim

În capitolul 21 din Cartea Apocalipsei, Ioan descrie viziunea sa asupra noului Ierusalim, care va coborî din cer la sfârșitul veacului.
Suma de 31680 este reprezentata din Apocalipsa 21:16.

Orasul are patru laturi, lungimea lui la fel ca si latimea , adica un CUB ; “a măsurat cetatea cu toiagul său, douăsprezece mii de trepte; lungimea, lățimea și înălțimea lui sunt egale”.

loading...

In unele Biblii, unitatea de masura este notata in furlong sau in mile ori in picioare . Fronlongul se aseamana la rapoartul de 660 de picioare. Noul Ierusalim este un cub mare, suma cercului rezulta din perimetrul din jur.

12000 x 660 = 7920000

Aceasta unitate de masura de “picioare”, este de o mie de ori diametrul Pamantului in mile.

4 x 7920000 = 31680000

Un cot este de 18 inci sau 1,5 metri. Aceste numere oferă o multitudine de informații:
144 coți = 216 picioare = 6 x 6 x 6
144.000 / 216 = 666.666 …
144.000 / 12 = 12.000
12,000 / 216 = 8,000,000,000 (8 miliarde )

Si asta devine de o mie de ori mai mare decat suma cercului.

Conversia unitatii de “picioare” in mile rezulta

7920000 = 1500 mile
31680000 = 6000 de mile

Cele 6000 mile ale perimetrului, daca le-as convertii inapoi cu un numar armonic de milei in unitatea de masura picioare, rezulta (5280). –

6000 x 5,28 = 31680

Ioan precizează:

“Și am văzut un cer nou și un pământ nou, căci primul cer și primul pământ au trecut, și nu a existat nimic mai mult de mare. Și Ioan a văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, coborând de la Dumnezeu din cer, pregătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei.
Rev 21: 1-2 Ioan precizează dimensiunile : noul Ierusalim este un cub ! (atentie nu confundati cu cubul masonic, sau cel de la mecca) “Și cetatea este pe patru laturi și lungimea este la fel de mare ca lățimea; și a măsurat cetatea cu trestia, cu douăsprezece mii de picioare, lungimea, lățimea și înălțimea ei sunt egale”. Apocalipsa 21:16

(21×16 = 336 + 633 = 969 <- Viteza Saturnului 9.69km / sec)

Numarul 12, numarul triburilor lui Israel, si numarul apostolilor evrei a lui Hristos, se aflau de asemenea vizibili in viziunea lui Ioan.

“Și avea un zid mare și înalt, avea doisprezece porți și la porți doisprezece îngeri și nume scrise pe el, care sunt numele celor doisprezece seminții ale copiilor lui Israel”
“Și zidul cetății avea douăsprezece temelii, și în ele numele celor doisprezece apostoli ai Mielului”.
Apocalipsa 21:12-14

12 000 x 12 000 furlonguri = 144 000 000 furlongs²

Suprafața totală a Noul Ierusalim = 144.000.000 x 6 = 864.000.000 furlongs²
Diametrul soarelui = 864.000 de mile
Gigantul Nazca numit “Mandala”, denumit “Sun-Star-Cross”, se potrivește perfect diagramei Noului Ierusalim.
Nu este deloc surprinzător că diagrama NJ se potrivește cu planul pentru Dome of the Rock, situat pe Muntele Templului din Orașul Vechi al Ierusalimului.
Cercul a 28 diviziuni este comună si in sisteme esoterice și servește ca reprezentare pentru reprezentarea lunii de: 4 săptămâni = 28 de zile. Calendarul solar a rolelor scrise din Marea Moartă a fost de 364 de zile, care este un multiplu de 28 (28 × 13 = 364). În multe diagrame din Sufi, inclusiv în tavanul cupolei din Moscheea El-Aqsa * (nu Dome of the Rock) de la Muntele Templului, apare motivul cercului din 28 de diviziuni.

Al-Aqsa. Tavanul al Moschei Al-Aqsa de pe Muntele Templului din Ierusalim. Moscheea, una dintre cele mai sfinte locații ale islamului, se află lângă Dome of the Rock și deasupra Moscheei Marwani, cunoscută și ca Stablele lui Solomon.
Diagrama NJ este ultima parte din Biblie descrisă ca orașul sfânt, Noul Ierusalim, a cărui coborâre din ceruri încheie Biblia creștină.
De aceea multe filme din Hollywood induc cu o psihologie inversă atacul extraterstrial – “ The Cube” mai ales atunci în momentul când majoritatea vor vedea pe cerul liber NJ

Mai jos versiunea 3-D a Diagramei
Diagrama 3D NJ este folosită (furată) ca un tipar pentru Coroana Reaglă Satanică ce este aplicata cu bijuterii. O copie identica a Noului Ierusalim pe Coroana Reginei , masonii au copiat planul lui Solomon , zilierii Reginei – pentru a declara falsul Iersualim și anticristul monarh
Termenul Crown Jewels desemnează regalia și veșmintele purtate de suveranul Regatului Unit în timpul ceremoniei de încoronare și a altor funcții de stat. Termenul se referă la următoarele obiecte: coroane, sceptre (cu crucea sau porumbelul), orburi, săbii, inele, pinteni, colobium sindonis, dalmatic, armillă și rochia sau pălăria regală, precum și alte obiecte legate de ceremonie în sine. Bijuteriile coroanei au o conotație religioasă și sacră ocultă, masonică. Simbolismul lor ascuns pare să fie legat de geometria sacră a Noului Ierusalim.

Construcția Noului Diagram al Ierusalimului

Construcția acestei diagrame începe cu încercarea de a face “Cuadratura cercului “ prin trasarea unui cerc și a unui pătrat care au aceeași circumferință.
Cuadratura cercului este o veche și celebră problemă de geometrie. Problema cerea să se construiască un pătrat care să aibă aceeași arie cu cea a unui cerc de rază dată, folosind doar rigla și compasul, adică doar instrumentele pe care le aveau la dispoziție geometrii antici
 • Deci, în construirea acestei diagrame sacre, începe cu un cerc cu un diametru de 22 de unități și o blochează cu un pătrat de 22 x 22 unități (ca și numărul literelor ebraice, cu care se presupune că “au fost făcute cerul și pământul”) .
 • Apoi unul din același centru un cerc suplimentar al cărui diametru este de 28 de unități – “numărul perfect” care este deja numărul literelor din primul verset al genezei și marchează cercul anotimpurilor. Cercul cu diametrul 28 are o circumferință de Pi x 28, care este după cum se observă 22/7 x 28 = 88 – doar circumferința pătratului cu laturile 22 și circumferința astfel 4 x 22 = 88”.
Cercul și pătratul au aceeași circumferință și se intersectează în 8 puncte, unde pătratul iese din cerc în 4 puncte.
Construirea modelului complet continuă cu desenarea a 12 cercuri cu diametrul de 6 unități – numărul total de litere din primul cuvânt din Geneza – Bereshit (ce semnifica omorat , sacrificat pe cruce)- ca primul “numărul perfect de salvare “. Centrele acestor douăsprezece cercuri sunt situate pe cercul mare exterior, al cărui diametru este de 28, și atinge (sunt tangente) cercul interior, al cărui diametru este 22. Patru dintre aceste cercuri sunt situate în funcție de punctele în care pătratul este tangentă la cercul interior, iar celelalte 8 cercuri sunt așezate conform celor 8 puncte de intersecție dintre pătrat și cercul exterior.
Se divide cercul în 28 de segmente egale. Aceasta reflectă raportul 22: 7, cu aproximatie la raportul “Phi” si reflectă raportul de aur 1,618. Aceasta reflectă raportul de 22: 6, este și raportul ratio între diametrul pământului și diametrul lunii!
Există multe alte caracteristici ale diagramei NJ si cu o legătură uimitoare cu Teotihuacan, în traducere „Locul unde omul devine Zeu”, este un oraș vechi aztec situat în Mexic

Noua diagramă a Ierusalimului și Biblia

Diagrama NJ a fost cunoscută înțelepților din vechime, inclusiv magii din Egiptul antic. A fost de asemenea folosită de evrei, Abraham
Diagrama este sugerată de numărul literelor din primul verset al Genezei – 28, 22 și 6. Această diagramă indică în primul rând imaginea celor doisprezece triburi din jurul Tabernacolului. Această diagramă, care este relevantă pentru Tabernacol (celula) și viitorul Templu, este deja cuprinsă în primul verset al Genezei: aceleași trei numere ale literelor din primul verset al Genezei – 6, 22 și 28 și numărul cuvintelor sale , și anume 7 – sunt chiar componentele “Diagramei NJ”.
În primul verset, Geneza, făcut din șapte cuvinte ebraice și 28 de litere, sp

“Bereshit bara Elohim și haShamayim vet haAre”.

În aceste cuvinte este semnalat secretul geometriei (și anume măsurarea pământului) a cerului și a pământului si crucificarea creatorului (Bar-ashit), de multe ori chir omisă sau neobservată de evrei .


În lumea antică, cerul a fost considerat drept cerc sau cupolă, iar pământul ca un pătrat sau cub. Armonia dintre cer și pământ a fost concepută ca o enigmă geometrică armonică a cercului și a pătratului, precum între cub și cupolă
Problema cu Cuadratura cercului este aceea că pătratul reprezintă relații “raționale” între componentele sale (adică ele se împart în rația dintre numere întregi și finite), în timp ce cercul reprezintă relații “iraționale” (raportul dintre elementele , circumferința și diametrul este infinit) și este exprimat prin simbolul “Pi” 3,14159265 …). Prin urmare, este imposibil să desenați un pătrat și un cerc care să aibă exact aceeași circumferință (sau arie). Cu toate acestea, există o aproximare rațională care este suficient de bună pentru un desen sau o construcție fizică – aproximarea 22/7 => Pi. Cu această aproximație, circumferința unui pătrat a cărui lungime și lățime este de 22 unități (22 × 4 = 88) este egală cu circumferința unui cerc al cărui diametru (D) este de 28 unități (DxPi = 28 X 22/7 = 88. este izbitoare faptul că aceste numere – 28, 7 și 22 – sunt în primul verset al Genezei.

Prima poveste a genezei – de Bereshit Biblia, Genesa 1,

La început, Dumnezeu a creat cerul și pământul. 2Pământul a fost fără formă și gol; și întunericul era pe fața adâncului. Și Duhul lui Dumnezeu sa mișcat pe ape.
 1. 3 Și Dumnezeu a spus: Să fie lumină; și era lumină. 4 Și Dumnezeu a văzut lumina, că este bună; și Dumnezeu a împărțit lumina din întuneric. 5Dumnezeu a chemat Ziua Luminii și întunericul pe care el la numit Noc. Și seara și dimineața au fost prima zi.
 2. 6 Și Dumnezeu a spus: Să fie o întindere în mijlocul apelor și să împartă apele din ape. 7De Dumnezeu a făcut întinderea și a împărțit apele care erau sub întinderea din apele care erau deasupra întăriturii; și așa era. 8 Dumnezeu a numit cerul întărit. Și seara și dimineața erau a doua zi.
 3. 9Dumnezeu a zis: Sa se stranga la un loc apele care sunt dedesubtul cerului si sa se arate uscatul!” Si asa a fost.10 Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
 4. 11 Și Dumnezeu a zis: “Pământul să aducă iarbă, iarba care dă sămânță, și pomul de pomană care dă rodul după soiul său, a cărui sămânță este în sine, pe pământ. Și așa a fost. 12 Și pământul a adus iarbă și o ierbă de semințe după soiul lor, iar pomul a dat roade, a cărui sămânță era în sine, după soiul ei. Și Dumnezeu a văzut că este bine. 13A seara și dimineața au fost a treia zi.
 5. 14 Și Dumnezeu a zis: Să fie lumină în întinderea cerului pentru a împărți ziua din noapte; și să fie pentru semne și pentru anotimpuri și pentru zile și ani. 15 Și să fie ca lumini în întinderea cerului, ca să lumineze pământul; și așa era. 16 Și Dumnezeu a făcut două lumini mari; lumina mai mare să domnească ziua, și lumina mai mică pentru a stăpâni noaptea; a făcut și stelele. 17 Și Dumnezeu le-a pus în întinderea cerului ca să dea lumină pe pământ, 18 și să stăpânească ziua și noaptea și să împartă lumina din întuneric; și Dumnezeu a văzut că este bine. 19A seara și dimineața au fost a patra zi.
 6. 20 Și Dumnezeu a zis: Apele să aducă din belșug creatura mișcătoare care are viață și păsările care ar putea zbura deasupra pământului, în întinderea deschisă a cerului. 21 Și Dumnezeu a făcut mari balene și toate creaturile vii care se mișcă, pe care apele le-au născut din belșug, după felul lor, și fiecare pasăre înaripată după soiul lor. Și Dumnezeu a văzut că era bine. 22 Și Dumnezeu ia binecuvântat, spunând: Fii roditor și înmulțiți și umpleți apele în mări și păsările să se înmulțească în pământ. 23A seara și dimineața au fost a cincea zi.
 7. 24 Și Dumnezeu a zis: “Pământul să aducă făptura vii după soiul lor, vitele și fiarele, și fiarele pământului după soiul lor. Și așa a fost. 25 Și Dumnezeu a făcut fiarele pământului după felul lor și vite după felul lor și toate lucrurile care se târăsc pe pământ după soiul lor; și Dumnezeu a văzut că este bine.
 8. 26 Și Dumnezeu a spus: Să facem omul după chipul nostru după asemănarea noastră, și să stăpânească peste peștele mării și peste păsările cerului, peste vite și peste tot pământul și peste toate creeping lucru care creepeth pe pământ. 27Daca Dumnezeu a creat omul dupa chipul lui, dupa chipul lui Dumnezeu la creat; bărbatul și femeia le-au creat.
 9. 28 Dumnezeu i-a binecuvantat si Dumnezeu le-a zis: “Cresteti, inmultiti-va, umpleti pamantul si supuneti-l; si stapaniti peste pestii marii, peste pasarile cerului si peste orice vietuitoare care se misca pe pamant.”
 10. 29 Si Dumnezeu a zis: “Iata ca v-am dat orice iarba care face samanta si care este pe fata intregului pamant si orice pom care are in el rod cu samanta: aceasta sa fie hrana voastra. 30. Iar tuturor fiarelor pamantului, tuturor pasarilor cerului si tuturor vietatilor care se misca pe pamant, care au in ele o suflare de viata, le-am dat ca hrana toata iarba verde.” Si asa a fost.31. Dumnezeu S-a uitat la tot ce facuse; si iata ca erau foarte bune. Astfel, a fost o seara, si apoi a fost o dimineata: aceasta a fost ziua a sasea.
Despre Creație ca Divinitate
Este clar spus în Cartea Genezei că toată Creația celor șase zile a fost făcută prin declarații divine al căror număr este de 10:
 1. Să fie lumin㔓Și Dumnezeu a văzut … că era bine”. -1
 2. “Să fie o întindere în mijlocul apelor și să lăsăm să împartă apele din apă”.
 3. ” Sa se stranga la un loc apele care sunt dedesubtul cerului si sa se arate uscatul ““Și Dumnezeu a văzut că este bine”. -2
 4. Pământul să aducă iarbă, iarba care dă sămânță, și pomul de pomană care dă rodul după soiul său, a cărui sămânță este în sine, pe pământ. Și așa a fost”.
 5. “Sa fie niste luminatori in intinderea cerului, ca sa desparta ziua de noapte; ei sa fie niste semne care sa arate vremurile, zilele si anii; si sa slujeasca de luminatori in intinderea cerului, ca sa lumineze pamantul.”“Și Dumnezeu a văzut că este bine”.-3
 6. Sa misune apele de vietuitoare si sa zboare pasari deasupra pamantului pe intinderea cerului.” “Și Dumnezeu a văzut că este bine”. -4
 7. Pământul să aducă făptura vii după soiul lor, vitele și fiarele, și fiarele pământului după soiul lor- “Și Dumnezeu a văzut … că era bine”. -5
 8. Să facem omul după chipul nostru după asemănarea noastră, și să stăpânească peste peștele mării și peste păsările cerului, peste vite și peste tot pământul și peste toate creeping lucru care creepeth pe pământ.
 9. “Cresteti, inmultiti-va, umpleti pamantul si supuneti-l; “.
 10. Iata ca v-am dat orice iarba care face samanta si care este pe fata intregului pamant si orice pom care are in el rod cu samanta: aceasta sa fie hrana voastru. Iar tuturor fiarelor pamantului, tuturor pasarilor cerului si tuturor vietatilor care se misca pe pamant, care au in ele o suflare de viata, le-am dat ca hrana toata iarba verde.
Cele șase litere din primul cuvânt – BeREShIT
Primul cuvânt este alcătuit din șase litere, dintre care primul este accentuat. Cuvântul Bereshit este împărțit, după cum sa menționat deja în Tiqqune Zohar, la două cuvinte: “Bara-Shith”, și anume “șase creat” (shith este în aramaică “șase”). Acesta este începutul construcției cosmosului în șase zile.

Yahushua pe Cruce

4d Iisus

Simbolul vechi al alcatuirii ordonate – pentru “Cosmos” – este cubul perfect, care are șase fete.
Modelul cubic exprimă sfințenia atât în ​​iudaism (forma Sfântă a Sfintelor și a filacterilor), în creștinism (cubul “Noul Ierusalim” la sfârșitul Bibliei creștine) și în Islam (Ka’ba) .
Pitagora a văzut în numărul șase “primul număr perfect”, deoarece suma numerelor împărțite la (1, 2 și 3) este egală cu numărul însuși (1 + 2 + 3 = 6) secretul creației perfecte. Se pare că autorul cărții Genezei a vrut să înceapă creația cu un număr atât de perfect. Cărturarii din Tora au conceput creația ca un proces de construcție cu șase etape (un număr perfect). Fiecare zi a Creatiei este asemanata cu o fata a unui cub, fiecare fata se raspandeste la randul ei, astfel incat Ziua a treia – a treia fata a cubului – adauga deja o dimensiune a volumului, in timp ce a sasea zi, a sasea fata, inchide cubul si formeaza spatiul interior. Punctul de accent în The Beyt este indiciul pentru cel de-al șaptelea element, spre centrul conștient care este îmbrăcat în interiorul cubului cu șase laturi. Întreaga frază conține șapte cuvinte (combinații de litere) și confirmă Principiul celor Șapte – Sabatul.
Cele șapte cuvinte și 28 de litere din primul verset al Genezei
Prima teză a Torei este făcută din 7 cuvinte (în limba Sages Tevot – “cutii”) în care există 28 de litere. În limba lui Sefer Ye irah” (Book of Formation), sunt 7 “case” (Batim) construite din 28 de pietre (Avanim)
Aceste două numere nu sunt numere aleatorii, ci sunt foarte intenționate. Cele șapte cuvinte corespund modelului celor șapte zile ale creației, care sunt enumerate în prima povestire a creației, care provine din această propoziție.
Dar există motive să rețineți că numărul 28 este al doilea “număr perfect”. Numărul 28 este împărțit la 1, 2, 4, 7 și 14, a căror sumă este 28. Mai mult decât atât, aceste două numere, numărul 6 care corespunde numărului de litere ale primului cuvânt și numărul 28 corespunzător numărului literelor în prima frază a Genezei, cuprind suma primelor cifre primare biblice 3 și 7. Astfel, primele trei numere 1 + 2 + 3 = 6, în timp ce primele șapte 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28. De aceea, este bine să începeți contul creării de către creatorul perfect cu aceste două numere perfecte. sursa a lui Yitzhaq Hayut-Man
În timp ce Mecca ar fi putut fi un loc foarte marginalizat la vremea respectivă, alți anchetatori musulmani au arătat o semnificație globală obiectivă pentru poziția locului Mecca, sau cel puțin latitudinea Mecca are importanță atât la distanța dintre Polul Nord și latitudinea Meccanului (A) și distanța dintre această latitudine și Polul Sud (B) au relația “Secțiunea ae Aur ” (B / A = Phi). Conform calculelor lui Sabet, Mecca se află la latitudinea dreaptă, dar dpuțin spre vest (și Medina puțin spre est) de linia ideală îndreptată spre Ierusalim.

Construcția lui Avraam a Diagramei al Noului Ierusalim

“Cuadratura cercului” prin această construcție se bazează prin aproximarea a 22/7 raportului (irațional) – Pi – între circumferință și diametrul cercului. La realizarea acestei construcții, mai întâi este desenat un cerc interior cu un diametru de 22 de unități. Acest cerc este închis de un pătrat, ale cărui patru laturi au o lungime de 22 de unități, iar perimetrul său este astfel format din 88 de unități.
Acum este desenat un cerc suplimentar – cu un centru care coincide cu centrul cercului interior și o circumferință egală cu perimetrul pătratului închis. Diametrul acestui cerc este de 28 de unități. Circumferința cercului este 28 x 22/7 = 88, și astfel egală cu perimetrul pătratului care înconjoară cercul interior. Semnificația simbolică a acestui ritual de “împărțire a cercului” este de a egaliza și de a media între masculin – măsurat și rațional – și feminin – neutru care circulă și reapare.
În acest model generic de tipar a Cuadratura cercului , pătratul și cercul exterior se intersecteaza in 8 puncte care marchează 4 sectoare largi în care cercul se extinde dincolo de pătrat și 4 sectoare înguste, unde colțurile pătratului ies în afara cercului. Cele 4 centre ale sectoarelor largi și cele 8 puncte de trecere marchează puncte de referință pentru plasarea a 12 cercuri mici, cu diametrul de 6 unități fiecare, astfel încât centrele lor să se situeze pe cercul exterior (diametrul 28) și se ating cercului interior (diametrul 22 de unități ). Se formează astfel patru grupuri de trei cercuri de-a lungul celor patru laturi ale patratului. În acest fel, cercul exterior, al cărui diametrul este de 28 de unități, este divizat în 28 de secțiuni practic egale. Fiecare astfel de secțiune va avea 360/28 = 12,86 grade, sau aproape 13 de grade, și fiecare dintre cercurile înconjurătoare va avea un sector de aproape 26 de grade.
Aplicarea acestei diagrame în Marea Piramidă, atunci când pătratul coincide cu baza piramidei, lățimea piramidei corespunde diametrului cercului interior și înălțimea vârfului său este exact la cercul exterior. este o construcție simbolico-geometrică pur abstractă, știm că raportul dintre diametrul cercului interior și diametrul cercurilor mici înconjurătoare construite pe el se întâmplă să fie exact raportul dintre diametrul mediu al pământului și diametrul al lunii. Diagrama ne dă astfel o imagine a celor douăsprezece luni-luni ale anului, grupate în patru grupe, cum ar fi eventuala ordine a celor douăsprezece triburi din jurul Tabernacolului. Avraam purta cu el principiile ordinii cerești și căuta locul potrivit unde să așeze modelul acestei ordini. El căuta locul pentru templul universal pentru sfințirea pământului și pentru umanitate. Reamintim că Abraham, este descris în Sefer Ye irah ca cel care se ocupa de combinațiile magice ale celor 22 de litere ebraice. Prin urmare, putem presupune că, la fiecare loc pe care el lea atins în călătoriile sale, Abraham desfășura un ritual magic și desena pe pământ un cerc magic cu un diametru de 22 de unități – numărul de litere din alfabetul ebraic (prin care cerul și pământul au fost create probabil) – și închidea cu un pătrat de 22 × 22 unități. În măsura în care acest pătrat ar putea reprezenta baza Piramidei; aceasta marchează baza unui cub virtual (pe care musulmanii îl numește “Ka’aba cel ceresc”). Acest lucru cere acum contemplarea unui cub 3D de cu combinații de litere de 22 de litere înalte, marcând o multitudine de celule cubice (22x22x22 = 10648) care conțin toate rădăcinile cuvintelor din trei litere ebraice. Aceasta ar fi o reprezentare a Midbar – tot ce se putea spune, de fapt, o reprezentare a “Gura lui Dumnezeu / haSem” sau “Împărăția Numelui”. Astfel, în fiecare loc în care și-a desenat “pătratul magic”, Avraam pune pe pământ o posibilă bază pentru “Templul hașemului”.
Când Avraam făcea grafica modelul Noului Ierusalim, desena un cerc magic suplimentar – un cerc cu o circumferință egală cu perimetrul pătratului închis. Diametrul cercului cerut este de 28 de unități – “numărul perfect” care este deja dat în numărul de litere din primul verset al Genezei și se referă la trecerea timpului.
Așa cum am arătat deja, ritualul ” Cuadratura cercului ” este menit să înconjoare masculinul – ceea ce este măsurat și marcat de cuvintele (cuvintele sunt folosite pentru a aminti – lehazkir și masculinul este Zakhar) – și pentru a găsi în el naturalețea și recurente de calitate, care este feminin. La pornirea topografiei și a cartografierii, este necesară fixarea unui punct de bază și a unui triunghi măsurat. Egiptul a fost cu siguranță un centru al lumii antice, iar locul Marii Piramide trebuie să fi fost considerat apoi ca centrul lumii.
Un investigator egiptean independent, care locuiește în Olanda, Muhhamad Sabet, a examinat relațiile dintre vârfurile triunghiului făcut de Marea Piramidă de la Gize, Ka’aba la Mecca și Ierusalim. Sabet a numit-o “Triunghiul lui Avraam” și a găsit câteva caracteristici speciale, dintre care vom menționa aici doar două:
 1. acesta este un triunghi unghi drept (90 °), iar acest unghi drept este la vârful Ierusalimului.
 2. direcția axei din Piramida Gead (ale cărei laturi sunt orientate precis către cele patru direcții cardinale) se află la aproximativ 26 ° nord (stânga) axei vest-est. (Continuă să se îndrepte spre centrul adânc al Asiei din regiunea Altai între Rusia, China și Mongolia)
Interesant este că găsim această direcție de aproximativ 26 ° construită în cadrul Marii Piramide în ridicarea galeriei mari construite în interiorul piramidei și care duce la “Camera Regelui”. Mai mult, așa cum am văzut mai sus, unghiul de aproximativ 26 ° caracterizează Diagrama Nouă a Ierusalimului pe care Abraham o folosea. Dacă ar fi așezat modelul (sau dacă ar fi fost arătat de el de către preoții egipteni) în Egipt, ar fi observat că direcția de 26 de grade la nord de direcția estică este îndreptată spre undeva în Țara Canaanului.

Secretul numelui lui Avraam

Primul nume original – Abram (pronunțat “Avram”, literal “Înalt Părinte”) are o valoare Gematria de 243, care este egală cu cea de-a cincea putere a numărului trei (3x3x3x3x3 = 243). Ridicarea unui număr la cea de-a cincea putere semnifică asocierea sa cu cinci dimensiuni (5D) și 5D constructe. Astfel, una până la a cincea putere rămâne una, arătând unitatea Celui în toate dimensiunile. Două până la a cincea putere este egală cu 32 (2x2x2x2x2 = 32), numărul de “căi minunate ale înțelepciunii” în lumea creată a lui Dumnezeu, conform deschiderii lui Sefer Yeirah, în timp ce Lumea 5D a lui Bri’ah (Creație) este asociat cu Sefirah al Înțelepciunii ( okhmah). Tocmai am remarcat trei la a cincea putere și patru (Arb asociat cu pluralitate) până la a cincea putere ajunge la 1.024 (4x4x4x4x4 = 1.024), care în prezent este considerată ca “k” (de la “Kilo”, adică “mii” )care se ridică la o mie în cele mai practice scopuri.
Dimensiunile superioare pot fi mai bine înțelese prin considerarea hipercuburilor 4D (4-dimensional …) și 5D ca produse de integrare, similare cu integrarea a patru secțiuni de linii 1D pentru a realiza un pătrat 2D și integrarea a șase pătrate 2D pentru a forma un cub 3D. De asemenea, ne putem imagina integrarea a opt cuburi 3D pentru a forma un hypercube 4D și integrarea a zece hypercuburi 4D pentru a crea un hypercube 5D. …
Schimbarea numelui de la “Abram” (Gematria 243) la “Avraam”
(Gematria 248) dezvăluie noi caracteristici. Numărul 248 este produs de două numere foarte semnificative: 248 = 8 x 31. După cum sa menționat, hipercubul 4D este produsul integrării a opt cuburi 3D și (vezi discuția lui Maharal despre cele 8 zile ale lui “anukah”) numărul opt 8 este simbolic al lumii superioare minunate. 248 este o jumătate din 496, care este al treilea “Numer Perfect”. Prin schimbarea partajată a numelor, de la Abram la Avraam și de la Saray la Sarah, se formează un cuplu întreg și fructuos și Avraam este jumătate din această perfecțiune. Interesant este că valoarea comună din Gematria lui Ismael (451) și a lui Israel (541) – cele două semințe ale lui Avraam care aveau doisprezece fii – este egală cu 992, care este de două ori acest număr perfect și de patru ori numărul lui Avraam.
Nota: Când ne imaginăm clonarea pătratului 2D și traducerea clonei într-o direcție perpendiculară pe cele două dimensiuni (adică înălțime) la o distanță egală cu lungimea laturilor sale, se va forma un cub făcut din pătratul inițial, noul pătrat și patru straturi formate între cele patru laturi ale pătratului inițial și cele patru laturi ale clonei mutate (celelalte muchii ale acestor fețe cuburilor sunt formate de cele patru noduri (puncte)ale pătratului clonat în timp ce își urmăresc traiectoriile în cea de-a treia dimensiune .
Într-o manieră similară, clonarea unui cub 3D și mutarea acestuia pe lungimea laturilor cubului, dar într-o a 4-a dimensiune imaginară, perpendiculară pe cele trei dimensiuni ale spațiului, va rezulta un hypercube 4D realizat din cubul original și cubul clonat , împreună cu șase cuburi conectate create de mișcarea celor șase fețe pătrate ale cubului în cea de-a patra dimensiune perpendiculară. Și din nou, într-un mod similar, clonarea și mutarea hipercubului 4D într-o dimensiune 5-a perpendiculară va da un hypercube 5D format din hipercuburile 4D inițiate și clonate împreună cu opt noi hypercuburi 4D formate din cele opt cuburi 3D conținute în hypercube 4D se mută pentru a se conecta cu cele opt cuburi 3D conținute în hipercubul 4D clonat. Un “număr perfect” este egal cu suma tuturor divizilor sale; aici 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 = 496. Aceste numere sunt foarte rare. Numai patru sau cinci dintre ele erau cunoscute în lumea antică. Chiar și cu toată puterea actuală a computerului, știm doar aproximativ 30 dintre ele.

Dincolo de diagramă

Începând cu triunghiul pithagorean al părților 3, 4 și 5, pătratul mare (11 × 11) din această diagramă este construit astfel încât circumferința cercului tăiat de-a lungul laturilor sale (cercul orașului “ceresc”) dacă Pi (?) = 22/7, lungimea (44 = 14 × 22/7) este identică cu lungimea perimetrului pătratului (44). Diametrul cercului exterior (cercul care înconjoară cele 12 cercuri lunare) este 17. Diametrul cercului înscris în pătrat (“cercul pământului”) este 11. Diametrul cercului înscris în cele patru triunghiuri este 5.5. Diametrul cercului cel mai apropiat de centrul diagramei (“luna a treisprezecea”) este 3. Punctul din centrul diagramei este considerat un “punct central” (valoare relativă = .0333) înconjurată de o “spațiu circular” (valoare relativă = .2), dintre care se înțelege că reprezintă” polul universului, trecând vertical “prin centrul diagramei, așa cum este ilustrat aici:
Întreaga cifră este închisă de un poligon pe 12 fețe, care corespunde sumei laturilor triunghiului Pitagora, 3 + 4 + 5 = 12. Produsul de 3 × 4 × 5 = 60. 12 + 60 = 72, în timp ce 12 × 60 = 720. Dimensiunile originale ale diametrelor ,. 0333, .2, 3, 5.5, 11, 14 și 17, înmulțit cu 720 24, 144, 2160, 3960, 7920, 10080 și 12240, unde 7920 corespunde la o scară ajustată la 12 ) × 660 de picioare ale Pieței Noi din Ierusalim.
Această nouă diagramă a Ierusalimului se potrivește perfect cu planul ” heavenly whorls as revealed to Er” în Republica Plato “, în ordinea dată de Plato și proporționată în conformitate cu” valorile secvenței muzicale, 6, 8, 9, 12 , 18, 24, 27 și 36, așa cum este ilustrat aici
unde diametrul total = 10368/36 = 288. Diametrul total al primelor trei inele (34 × 2 = 68) ori 180 = 12240, diametrul total al diagramei Noului Ierusalim, în timp ce al primelor două inele (22 × 2 = 44) de ori 180 = 7920, diametrul cercului înscris în pătratul mare al diagramei Noului Ierusalim.
, adevărul remarcabil este că, în ansamblul analizei lui Michell asupra modelului geometric al “orașului ceresc”, într-adevăr, fără îndoială datorită faptului că în întreaga istorie a aspectului modelului de la Stonehenge la Glastonbury nu există apariția unui astfel de element, nicăieri nu este observat faptul că există un element fundamental care lipsește din modelul acestor mii de ani, și anume, cercul nemarcat în care pătratul 11 × 11 (sau multiplicat cu 720, 7920 × 7920) este implicit inscripționat, așa cum este ilustrat aici (unde cercul verde este “cercul lipsă”):
Diametrul acestui “cerc lipsă” este (2) × 11 = 15.55634919 (sau înmulțit cu 720, 11200571428.)
Dacă diametrul 15.55634919 este înlocuit cu valoarea 15.5 din seria L (vezi cf. Leahy, Foundation, Section IV.2, pp. 519ff.) , Apoi secvența diametrelor cercurilor majore ale diagramei Noului Ierusalim, inclusiv ” cerc “este de 11, 14, 15.5 și 17 și sumele parțiale din seria L pentru aceste valori sunt: ​​S11 = .75 (112 + 11) – 5.5 = 93.5, S14 = .75 (142 + 14) = 157.5, S15.5 = .75 (152 + 15) + 8 = 188 și S17 = .75 (172 + 17) – 8.5 = 221. Suma acestei secvențe a sumei parțiale din seria L este exact 660, 000) furlongs care produce partea de 7920 (000) unități din pătratul Noului Ierusalim și exact de zece ori suma tuturor diametrului numărului de cercuri din diagramă (3 + 5,5 + 11 + 14 + 15,5 + 17 = 66) . 8 (numărul cubic) × 15.55634919 × 1832 (ultima constanta transcendentală, P1.5c [cf. Leahy, Fundația, secțiunea III.5]) = 228096, exact suprafața totală interioară și exterioară a triplei ” cubului de centru (cf., pe această pagină, Cubul (s) logic echipat). Suma tuturor primelor 1 miliard de numere ale căror produs integral sunt fractii unitare ale căror denominați sunt cifre primare ale sistemului numeric, altele decât 1 sau 3 (excluzând 2985984 și 429981696, multipli de 82944 [cf. Leahy, Fundația , Secțiunea III.7]), este 47536, care este, cu o diferență ~ 3 / 1E4, suma tuturor diametrelor întregului număr de cercuri din noua diagramă a Ierusalimului (vezi mai sus) înmulțit cu 720 ([3 + 11 + 14 + 15,5 + 17 = 66] × 720 = 47520).
În ceea ce privește scara originală, adică neajustată, de 12000 de metri în Apocalispa 21, acest diametru ar fi 15556.34919. Acum, printre primele 1 miliard de numere sunt doar opt ale căror produse integral sunt fie prima sau a treia parte a lor, adică membrii clasei la care aparțin, respectiv numerele unice legate, 82,944 și 27,648. Suma totală a acestor opt cifre este 124451, astfel încât valoarea medie a celor opt = 15556.375, cu o diferență de ~ 1.7 / 1E6, diametrul “cercului lipsă” al diagramei Noului Ierusalim. 124,451 este o dată, cu o diferență ~ 5 / 1E5, de 10 ori circumferința cercului mai mic (5,5 × 22/7 × 720 = 12445,714285) înscris în cele patru triunghiuri care, la rândul său , sunt înscrise în cerc de două ori dimensiunea a cărei circumferință (11 × [Pi = 864/275] × 720 = 24,883.2) este exact de 0,3 ori 82944, adică de 0,3 ori mai mare decât numărul “centrului absolut” înscris în Piața Noului Ierusalim, care, din nou, este inscripționat la rândul său în “cercul lipsă”.

Cubul “Mort”

Notă: Forma Ierusalimului Noucare coboară din ceruri de la Dumnezeu este un cub perfect

Apocalipsa 21:16: “Planul orașului este perfect pătrat, lungimea și lățimea sa egală. tija a fost de douăsprezece mii de trepte, egală în lungime și lățime și egală în înălțime “

1000 cubul absolut mort și NJCf-d diagonala feței noului cub Ierusalim (Apocalipsa 21:16), NJCf- d = 829441/4 × 1000 furlongi.
Raza “cercului lipsă” 7,778174595, când diametrul este considerat a fi 15,55634919) este exact (60501/2) / 10, adică 1/10 raportul laturii pătratului Nou Ierusalim (luat ca 7920) în fața pătratului (101.8233765) inscripționat în “spațiul circular”, care este arborele central prin care trece “polul pământului și al universului”, acesta din urmă fiind partea din partea cubului “absolut mort” , așa cum este ilustrat aici (partea cubului pătratului înscris în arborele central):
Cubul “absolut mort centru”, construit pentru prima dată în 1985 în contextul elaborării logicii gândirii esențiale, care se produce de fapt pentru prima dată în istorie, se potrivește perfect, organic și cu o adecvare absolută în locul de la centrul centrului diagramei Noului Ierusalim, partea 1/36 a laturii sale (10368/36 = 288 = sqrt (82944) = 3168/11), pătratul său central, care corespunde exact pătratului (16.97056275 × 16.97056275) înscris în “punct central” al diagramei, a cărui suprafață este “punct” măsura fundamentală a diagramei Noului Ierusalim 3168/7 sau 452.571428 sau 1 nouă unitate din Ierusalim.
Diametrul “cercului de pământ” înscris în pătratul inscripționat în “cercul lipsă” este 7920, care, împărțit la 720, este originalul 11. Această valoare 11 este în mod efectiv valoarea diametrului 11) prin structura dublă helix a moleculei ADN, care decagonul este vizibil în vederea de sus în jos a moleculei. Raportul dintre circumferința cercului în care este înscris ADG decagonul (? Circumferința “cercului pământului” împărțit la 720) cu circumferința “cercului lipsă” al diagramei Noua Ierusalim este în mod efectiv 101,8233765, marginea cubul “mortului absolut”.
Source/Read more: http://dgleahy.com/p18.html
Dl D.G. Leahy a descoperit ceea ce el numeste cubul de centru mort, care poate fi interpretat ca orice alt cub 3D in care diagonala originala a fetei , este impartita in unitati 144.
Fără a se arăta în matematica descoperită a lui Leahy cu privire la cubul din centrul mort (suprafața unitară = 82944 = 8 ori suprafața feței), este suficient să spunem că existența cubului mort (pe care nimeni nu îl va nega) imaginația productivă deschide o fereastră bine încadrată în lumea a 4-a a hipercubelor.
Hypercuburile există în același mod ca și timpul. Timpul este măsurat cu ajutorul unor simboluri geometrice simple, cum ar fi săgețile sau ceasurile sau spiralele. Cubul de centru mort este o o parte reala a structuri “dimensionale” imaginare superioare. Dacă există timp, există hipercuburi. Dacă Timpul poate fi măsurat și imaginat cu structuri geometrice simple, se pot folosi și hipercuburi. Dacă înțelegerea, standardizarea și încorporarea timpului este importantă în viața de zi cu zi, de ce nu o standardizare analogică a spațiului hipercubic? Îți poți imagina un astfel de lucru?

Conceptul Cubei din Centru mort

Să presupunem că avem un cub cu laturi x lungime . Ne vom referi la acest ca la un “cub de bază” sau la litera C.
 • Acest cub are volum(C) = x^3 si aria (C) = 6 x^2 deoarece un cub X-la-x-la-x are șase laturi X-la-x. Raportul volum-suprafață este apoi \frac{x^3}{6 x^2} = \frac{x}{6}
 • Acum vom construi două hypercuburi în patru dimensiuni. Primul, hypercube A, va avea laturi de lungime x / 6; al doilea, hypercube B, va avea laturi de lungime x.
 • Hipercube A are Hipercube A=\left(\frac{x}{6}\right)^4,limita volum(A) = 8(x/6)^3 deoarece hypercube are 8 hiperfecte, fiecare cu volum.
 • În mod similar, Hypercube B are hipervolum (B) = volum limită (B) =. x^4 limita volum(B) = 8x^3. Acum presupunem că dorim să alegem cubul de bază astfel încât hipervolumul (A) / volumul (C) = volumul limită (B) / hipervolumul (B)
 • Conectând formulele noastre, avem = \frac{\left(\frac{x}{6}\right)^4}{x^3} = \frac{8x^3}{x^4} Înmulțirea multiplă, avem x^8 = 10368 x^6
 • Aceasta are exact o soluție pozitivă pentru x, și anume \sqrt{10368} = 72 \sqrt{2}
Dacă luăm “cubul de bază” C pentru a avea laturi de această lungime, numesc acest cub “cubul absolut mort din centru”.

Deschiderea cubul 4D în spațiul 3 D

Desfășurarea cubului 3-D în planul 2-D are ca rezultat o cruce plată (3 pătrate de-a lungul și 4 pătrate pe verticală – în total 6 pătrate din moment ce pătratul din centru ar trebui să fie numărat o singură dată). Desfășurarea hipercubului 4-D în spațiul 3-D are ca rezultat 8 cuburi :.
ADN-ul

Sistem solar

Cea mai perfectă cifră a lui Pitagora din “numere sacre” a este“432000” , o “armonica ” de 4320 . Exemple armonice sunt : 432 , 4320 , 432000 , 4.32 , 0.00432 , etc – aceleași numere , aceeași secvență ; zerouri pot fi adăugate sau eliminate și zecimalele poate fi mutate la dreapta sau la stânga . vezi articolul https://www.stiri-extreme.ro/codul-si-tiparul-sistemului-solar-684-este-numarul-armonic-din-pitagora-432/

“Armonia” ” au fost stabilită și predată de către Pitagora și Platon

432000 se găseste in multe culturi antice și mituri care precede creștinismul , printre care : cea Sumeriană , Norse , Maya , greacă , Egipteană , Indiană , și altele . Cele mai multe dintre ” miturile ” spune povestea unei catastrofe la nivel mondial , de obicei, un potop . 432 este codificat in Geneza si povestea potopul lui Noe .

4320 este un număr foarte special în Pitagora “Știința Numerelor” , deoarece :

4320 împărțit la 2 = – 2160 diametrul Lunii ;
sau 432:2=216 6x6x6=216 216:2=108

432000 ori 2 = 864000 – diametrul soarelui ;

432 ori 432 = 186624 – viteza luminii este de 186,400 mile / secundă , o diferență de 0.001201 .

432 : 2 = 216, 216: 2 = 108

De exemplu :Codurile biblice : Luca imprastie numere de-a lungul povestii lui Ioan Botezatorul in Capitolul unu :

Luca 01:24 : ” … timp de cinci luni … “Primul numar : 5
Luca 01:27 : ” … In luna a sasea … “Al doilea numar : 6 ;
Luca 01:36 : ” … a sasea luna … “Al treilea numar : 6 ;
Luca 01:56 : ” … aproximativ trei luni … “Al patrulea numar : 3 ;
Luca 01:59 : ” … In ziua a opta … “Al cincelea numar”: 8 ;

Una dintre metode pentru a găsi mesajele codate a fost de a multiplica toate numerele dintr-o poveste : 5 x 6 x 6 x 3 x 8 = 4320

Este nevoie de 25,920 ani pentru ca pamantul si oamenii sa treaca prin cele 12 “constelatii zodiacale” . Fiecare constelatie dureaza 2160 de ani . Dar 2160 este si diametru lunii prea multa conicidenta ?)

Media distanțelor orbitale ale fiecărei planete succesive în raport cu cea care a fost apropiată de Phi

Numere speciale

82944 și cele patru forțe fundamentale și particulele lui Dumnezeu
 • 12 x 12 = 144
 • 144 x 2 = 288
 • 288 x 288 = 82944
Aceasta conectează NJ cu 4 forțe fundamentale și cu Particula lui Dumnezeu >>
De asemenea, [9! / (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)] 2 = 1 × 784 × 82944 pătratul coeficientului factorial 9 împărțit la suma constituenților săi – numerele primare – este egala cu produsul celor trei numere din sistemul numeric care sunt – în mod identic – produsele lor integrale.
Măsura in spatele atingeri – Teorema:
Nu există alt număr decât cel al hipercubei 107495424 în raportul 82944/784/1 la produsul său integral. Scriitorul notează că 1018 × 784/82944 m ~ 9.46053 × 1015 m = 1 an de lumină (Gregorian). În cazul în care 829,6656 m = 1000 de metri pătrați (cf. Leahy, Foundation , p. 525, n. 99), 1018 × 784/82944 × (829,6656 m / 784) 1/64 = 9,46053 × 1015 m = 1 an lumină (Gregorian) exact la o parte din 1 milion. Rețineți, de asemenea, că anul lumină iuliană / gregoriană = 9.460730 × 1015 m / 9.460528 × 1015 m = (vmaxwell / c) 1/32 cu o valoare exactă cu 0 parte la 1 milion
În ceea ce privește constanta colectivă inconștientă care este orice număr atunci când este împărțită de întregul 37, se creează restul zecimal modul, .891891891 …, care este legătura cu constanta fină a structurii: (10) (143,9999879 / 37)) / 37/18 = sqrt 137,035999701 … au existat numeroase numere asociate divizorului 37 și formele inconștiente colective:
 • Numărul de vis al lui Leahy … .2808
 • Numărul lui Van Halen ……… ..5150
 • Numărul hindus ………… …………108
 • Numărul druidului ……………… .144
 • Numărul evreiesc ……………….. .288
 • Ioan de Patmos numărul … .1260 și 666
 • Leahy număr triple logic ….. .82944
 • Numarul Denglers se numeste …1069
 • Numărul lui John Michell ……… ..1080 + 666 = 1746
 • Numărul Mayan / Aztec ……… .2304
 • R.Tomes armonic ……………….. .3456 … .etc.
… cheia a fost întotdeauna impărtitorul numărul 37. Numărul 37.. coming soon Acest număr de conectivitate este întregul … 37:
 • Numărul de vis Leahy … .2808: (10 ^ ((2807,9999879 / 37) – 72)) / 666 = sqrt 137,035999701
 • Numărul lui Van Halen … 5150: (10 ^ ((5149,99999881 / 3,7) – 1388) / 666 = sqrt 137,035999701
 • Numărul hindus … .108: (107,999999879 / .37) – 288) / 666 = sqrt 137,035999701 Druidul,
 • numărul lui Ioan de Patmos … 144: (10 ^ (143,999987919 / 37)) / 666 = sqrt 137,035999701
 • Numerele lui Ioan din Patmos … 1260 și 666: (10 ^ ((1259.99978254 / 666) + 2) / 666 = sqrt 137.035999701
 • Leahy numărul logic triplu … 82944: (10 ^ (82943.9930413 / 32/666)) / 666 = sqrt 137.035999701
 • Numărul lui Platon al sufletului lumii … 2592: (10 ^ (2591.99978254 / 666)) / 666 = sqrt 137.035999701
 • Numarul de schimbare al numelui lui Dengler … 1069: (10 ^ ((1068.99998792 / 37) – 25)) / 666 = sqrt 137.035999701
 • Numărul Mayan / Aztec … 2304: (10 ^ ((2303.99978254 + 288) / 666) / 666 = sqrt 137.035999701
 • Numărul Hunab al lui Harlston (Aztec) … 378 378 + 288 = 666
 • R.Tomes master number harmionic … 3456: (10 ^ ((3455.999789 / 666) – 46) / 666 = sqrt 137.035999701
Lucrările lui Jerry Iuliano Numere antice dezvăluite în formula științifică http://www.greatdreams.com/numbers/jerry/jindex.htm

Diagrama NJ și Metrologia antică

Phi 2 x 6/5 = Pi
Pătrat de 12 picioare x 12 picioare are suprafața de 144 de metri patrati, 144 de picioare = 1728 inch (12 “pe 1 picior). Cubul 12x12x12 are un volum de 1728 picioare cubi, 1728 picioare = 20736 “
Volumul unui cub (6/5 = 1,2) = 1,728 Coincidență: Radiația Lunii = 1737 km
Soarele și Luna (observate de pe Pământ) par să aibă dimensiuni de 30 minute (0,5 grade); Cercul complet are 21.600 de minute (360 × 60), astfel încât luna se potrivește cu cercul complet de 720 de ori
Într-o zi are 24 ore și 60 de minute în fiecare oră: 1440 de minute până la o zi și 86400 secunde până la o zi. Soarele (și Luna) se mișcă prin diametrul său pe cer în 12o secunde (2 minute)
86400/1728 = 50

Numere de cuburi perfecte:

1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, 1331, 1728
Numărul 6 este de 216 sau 6 x 6 x 6 și sfera a 6-a pe Arborele Vieții este Soarele sau Tiphareth pe ebraică. Numărul 37 din triunghi este 666. 3 + 7 = 10 sau tetraktys, Tree of Life.
Numărul 666 în binar este 1010011010, care conține 10 cifre, sau primele zece idei din Universal Mind, Tree of Life. În cubul magic (kamea) al Soarelui, toate numerele sunt adăugate în orice direcție pentru a produce suma de 111, iar din moment ce există 6 coloane și linii, 111 x 6 = 666. Dacă adăugăm toate numerele de la 1 la 36 se va ajunge la 666. 36 este numărul sacru Pythagorean al Soarelui. Sigiliul regelui Solomon este o stea cu 6 puncte, hexagramul. Deci, din nou numărul Soarelui este de 6 sau 666.
Carbonul (CO2) Este baza chimică a întregii vieți fizice pe Pământ are 6 protoni, 6 neutroni și 6 electroni. Forma moleculelor de carbon indică hexagramul, simbolul unității. Cubul perfect (6 X 6 X 6) o cunostinta a Francmasoneriei și a piatrei filozofale.
Numărul 216 sau 6 x 6 x 6 este de asemenea produs de 3 x 3 x 3 + 4 x 4 x 4 + 5 x 5 x 5, numărul cubic al triunghiului pithagorean perfect c2 = a2 + b2. Aceste rapoarte de 3: 4: 5 reprezintă simbolul egiptean vechi pentru Trinitatea lui Osiris, Isis și Horus.
Șarpe (TITh) = 419
Leu (ARIH) = 216
+ 31 (AL – Dumnezeul asociat lui Chesed și Cheia satanistului Crowley -Liber AL) = 666. Trinitatea Serpentului (energia feminină), Leul (mișcarea masculină) și Fiul (viața neutră-individuală).
Interesante, multipli de 3 înmulțit cu 37 = repetitive
 • (1×3) or 1+1+1=3 x 37 = 111
 • (2×3) or 2+2+2=6 x 37 = 222
 • (3×3) or 3+3+3=9 x 37 = 333
 • (4×3) or 4+4+4=12 x 37 = 444
 • (5×3) or 5+5+5=15 x 37 = 555
 • (6×3) or 6+6+6=18 x 37 = 666
 • (7×3) or 7+7+7=21 x 37 = 777
 • (8×3) or 8+8+8=24 x 37 = 888
 • (9×3) or 9+9+9=27 x 37 = 999
divizori:
 • 108 are 12 divizori: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, 108
 • 216 are 16 divizori: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 27, 36, 54, 72, 108, 216
 • 360 are 24 de divizori: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180 , 360
 • 666 are 12 divizori: 1, 2, 3, 6, 9, 18, 37, 74, 111, 222, 333, 666.

Cercul cosmologic –

simbol și instrument pentru armonie universală Diagramă a Noului Ierusalim este, de asemenea, cunoscută sub numele de Cercul cosmologic.
Cercul cosmologic este o diagramă geometrică care a apărut în art, artizanatul, arhitectura, religia și literatura culturilor din întreaga lume și este asociată cu epoca de aur . Pentru că reprezintă reprezentarea vizuală a armoniei inerente în structura numerelor de la 1 la 12, ea codifică modelele și proporțiile ideale spre care se luptă formele naturii.

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook Gazeta de Informații!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Distribuie!

Despre Gazeta de Informații

Gazeta de Informații: Capitalism, Ceausescu, Conspiratii, Design, Diverse, Eminescu, Istorie, Masonerie, Pamflet, Politica, Sanatate, Simboluri si Spiritualitate. Contact: office@gazetadeinformatii.ro