Legea de vanzare – cumparare a terenurilor agricole extravilane se aplica de astazi. In ce conditii se anuleaza tranzactia?

Distribuie!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

 Legea de vanzare – cumparare a terenurilor agricole extravilane se aplica. In ce conditii se anuleaza tranzactia?Oricine poate cumpara terenuri agricole extravilane in Romania, de astazi, insa tranzactiile ar putea fi anulate, daca ofertele nu vor fi facute in primul rand preemptorilor, se subliniaza in legea publicata acum o luna in Monitorul Oficial. In plus, daca preemptorii nu vor dori sa cumpere terenurile, vanzarea la liber se va putea face doar daca preturile vor fi mai mari decat cele solicitate preemptorilor, conform acestui act normativ. 
Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului (ADS) a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 178 din data de 12 martie, dar a intrat in vigoare la 30 de zile de la publicare, respectiv incepand cu 11 aprilie.
In ceea ce priveste normele metodologice ale Legii nr. 17/2014, acestea urmeaza sa fie emise in termen de 7 zile de la data intrarii in vigoare a acesteia, respectiv pana pe 18 aprilie. Conform prevederilor din noua lege, pana la data publicarii normelor metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se vor aplica in locul acestora regulile de drept comun. 
Atentie! Prevederile acestei legi nu se aplica antecontractelor si pactelor de optiune care au fost autentificate la notariat anterior intrarii in vigoare a acesteia si nici instrainarilor intre rude pana la gradul al treilea, inclusiv.

Oricine va putea cumpara teren agricol in tara noastra

Conform Legii nr. 17/2014, pot cumpara teren agricol extravilan in tara noastra, incepand de astazi:
 • cetatenii romani,
 • cetatenii unui stat din Uniunea Europeana,
 • cetatenii statelor care fac parte la Acordul privind Spatiul Economic European (ASEE; cuprinde Norvegia, Liechtenstein si Islanda) sau ai Confederatiei Elvetiene, 
 • apatrizii cu domiciliul in Romania, intr-un stat din UE, intr-un stat din ASEE sau in Confederatia Elvetiana,
 • persoanele juridice avand nationalitatea romana,
 • persoanele juridice avand nationalitatea unui stat membru al UE, a statelor care sunt parte la ASEE sau a Confederatiei Elvetiene.
In plus, cetatenii si persoanele juridice apartinand unui stat membru al UE sau statelor care sunt parte la ASEE sau Confederatiei Elvetiene pot achizitiona teren agricol in Romania in conditii de reciprocitate
Cetateanul unui stat tert si apatridul cu domiciliul intr-un stat tert, precum si persoanele juridice avand nationalitatea unui stat tert pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate in extravilan in conditiile reglementate prin tratate internationale, pe baza de reciprocitate, in conditiile prezentei legi“, se subliniaza in actul normativ. 
Consecinta acestei reglementari este aceea ca, daca exista un tratat de international cu o tara din afara Europei, cetatenii si persoanele juridice din acea tara au dreptul sa cumpere teren agricol din tara noastra. 
Coproprietarii, arendasii, vecinii si statul roman au prioritate la cumparare
Vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan se face cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, potrivit documentului normativ. In Codul civil se mentioneaza ca preemptiunea reprezinta dreptul de a cumpara cu prioritate un bun, care, in cazul acestei legi, este unul imobil.
Totusi, exista o exceptie de la aceasta situatie. Astfel, vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan pe care sunt situate situri arheologice clasate se face potrivit prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.
In plus, pentru vanzarea terenurilor agricole extravilane din tara noastra, trebuie respectat si dreptul de preemptiune al coproprietarilor, arendasilor, proprietarilor vecini, precum si al statului roman, prin ADS, in aceasta ordine, la pret si in conditii egale.
Arendasul care doreste sa cumpere terenul agricol situat in extravilan trebuie sa detina aceasta calitate pentru terenul respectiv, stabilita printr-un contract de arenda valabil incheiat si inregistrat potrivit dispozitiilor legale, la momentul afisarii ofertei de vanzare la sediul primariei“, se subliniaza in Legea nr. 17/2014.
Pentru terenurile aflate la 30 km de granita trebuie avizul MApN
Conform noii legi, urmatoarele tipuri de terenuri pot fi vandute doar cu avizul specific al Ministerului Apararii Nationale (MApN), eliberat in urma consultarii cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), Serviciul de Informatii Externe (SIE), Serviciul de Protectie si Paza (SPP), Ministerul de Interne (MI) si Ministerul Justitiei (MJ), prin structurile interne specializate:
 • terenurile agricole din extravilan, pe o adancime de 30 km fata de frontiera de stat si tarmul Marii Negre, catre interior,
 • situate la o distanta de pana la 2400 m fata de obiectivele speciale.
Important! Aceasta prevedere nu se aplica preemptorilor.
De asemenea, terenurile agricole situate in extravilan, pe care se afla situri arheologice, unde au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potential arheologic evidentiat intamplator, pot fi vandute, doar cu avizul specific al Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, dupa caz.
Avizele prevazute mai sus trebuie comunicate in termen de 20 zile lucratoare de la inregistrarea cererii de solicitare de catre vanzator. De asemenea, procedura si alte elemente privind obtinerea acestor avize specifice urmeaza sa fie reglementata prin normele metodologice de aplicare a legii. In plus, in cazul neindeplinirii acestei obligatii de catre autoritati, avizul se considera ca fiind favorabil.
Oferta de vanzare trebuie afisata la sediul primariei timp de 30 de zile
Pentru comercializare, vanzatorul inregistreaza la primaria din raza localitatii unde se afla terenul o cerere prin care solicita sa fie afisata oferta de vanzare a terenului agricol situat in extravilan, in vederea aducerii acesteia la cunostinta preemptorilor, potrivit Legii nr. 17/2014. Cererea este insotita de oferta de vanzare a terenului agricol si de documentele doveditoare.
Oferta de vanzare trebuie sa cuprinda informatii despre teren – pret, amplasament, suprafata, categoria de folosinta si clasa de calitate, documentele cadastrale – si despre vanzator – numele si prenumele, adresa completa si copia documentului de proprietar.
In termen de o zi lucratoare de la data inregistrarii cererii, primaria are obligatia sa afiseze oferta de vanzare la sediul sau si, dupa caz, pe pagina de internet a acesteia, pentru un termen de 30 de zile.
Apoi, primaria are obligatia sa transmita structurii din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) si structurilor teritoriale ale acesteia un dosar care sa cuprinda lista preemptorilor, respectiv copiile cererii de afisare, ale ofertei de vanzare si ale documentelor doveditoare, in termen de 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.
Dupa inregistrarea dosarului la structura centrala din MADR si structurile teritoriale, in termen de alte 3 zile lucratoare, aceste autoritati au obligatia sa afiseze pe site-urile proprii oferta de vanzare, timp de 15 zile. 
Cum se aplica dreptul de preemptiune
Conform Legii nr. 17/2014, titularul dreptului de preemptiune trebuie ca, in termenul de 30 de zile de la afisarea ofertei, sa isi manifeste in scris intentia de cumparare, sa comunice acceptarea ofertei vanzatorului si sa o inregistreze la sediul primariei unde aceasta a fost afisata.
De asemenea, in aceeasi perioada de 30 de zile, dupa ce primeste intentiile de achizitie, vanzatorul trebuie sa aleaga un potential cumparator si sa comunice numele acestuia primariei in raza careia se afla terenul, se subliniaza in recentul act normativ. Alegerea cumparatorului se va face in functie de rangul preemptorului, pretul si cu respectarea conditiilor din Codul civil.
Astfel, in cazul in care, in termenul de 30 de zile, mai multi preemptori de rang diferit isi manifesta in scris intentia de cumparare, la acelasi pret si in aceleasi conditii, vanzatorul trebuie sa aleaga preemptorul, care este potentialul cumparator, in urmatoarea ordine coproprietarii, arendasii, proprietarii vecini si ADS. In plus, vanzatorul trebuie sa comunice numele acestui preemptor primariei.  
De asemenea, in cazul in care, in cele 30 de zile, mai multi preemptori de acelasi rang isi manifesta in scris intentia de cumparare si niciun alt preemptor de rang superior nu accepta oferta, la acelasi pret si in aceleasi conditii, vanzatorul trebuie sa aleaga dintre acestia si va comunica numele acestuia primariei. 
In plus, in cazul in care, in termenul de 30 de zile, un preemptor de rang inferior ofera un pret superior celui din oferta de vanzare sau celui oferit de ceilalti preemptori de rang superior lui care accepta oferta, vanzatorul poate relua procedura. Mai exact, vanzatorul poate inregistra oferta de vanzare cu pretul oferit de preemptorul inferior, dar sa faca oferta catre preemptorii de rang superior, se precizeaza in Legea nr. 17/2014. In acest caz, vanzatorul trebuie sa aleaga un potential cumparator intr-un termen de trei ori mai scurt, respectiv in 10 zile de la afisare ofertei. 
In termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea de catre vanzator a potentialului cumparator, primaria are obligatia sa transmita structurii centrale, respectiv celor teritoriale, datele de identificare ale preemptorului ales, potentialul cumparator, in vederea verificarii indeplinirii conditiilor legale.
Daca, in termenul de 30 de zile, niciun preemptor nu isi manifesta intentia sa cumpere terenul, tranzactionarea este libera, urmand ca vanzatorul sa instiinteze in scris primaria ca a luat aceasta decizie.
Cu toate acestea, vanzarea libera a terenului la un pret mai mic decat cel cerut in oferta de vanzare ori in conditii mai avantajoase decat cele aratate in aceasta atrage nulitatea absoluta, conform documentului normativ mentionat.
De asemenea, in cazul in care, in cele 30 de zile sau in cele 10 zile, cat timp preemptorul trebuie sa-si manifeste intentia de cumparare, vanzatorul modifica datele din oferta de vanzare, el poate relua procedura de inregistrare a cererii de cumparare de catre preemptori.
Structurile teritoriale avizeaza vanzarile de sub 30 ha  
Potrivit Legii nr. 17/2014, daca terenul este achizitionat de un preemptor, avizul final necesarincheierii contractului de vanzare in forma autentica de catre notarul public sau pronuntarii de catre instanta a unei hotarari judecatoresti care tine loc de contract de vanzare il emitstructurile teritoriale pentru terenurile cu o suprafata de pana la 30 de hectare inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafata de peste 30 de hectare structura centrala.
In plus, structura teritoriala din cadrul MADR verifica daca preemptorul indeplineste conditiile legale, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea datelor si documentelor despre vanzare.
In cazul indeplinirii conditiilor legale pentru vanzare, in termen de 2 zile lucratoare de la expirarea termenului pentru verificare, structura centrala, respectiv structurile teritoriale, dupa caz, vor emite avizul necesar incheierii contractului de vanzare-cumparare. In situatia in care, in urma verificarilor de catre structura centrala, respectiv structurile teritoriale, dupa caz, se constata ca preemptorul ales nu indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege, se va emite un aviz negativ, in termen de doua zile lucratoare de la expirarea termenului pentru verificare“, se subliniaza in Legea nr. 17/2014. 
Avizele vor fi publicate pe site-urile structurii care le emite, in termen de doua zile lucratoare de la emitere.
Atentie! In cazul tranzactionarii libere, contractul de vanzare se incheie pe baza adeverintei eliberate de primarie.
In cazul nerespectarii dreptului de preemptiune, tranzactia poate fi anulata
Conform Legii nr. 17/2014, se vor aplica amenzi intre 50.000 de lei si 100.000 de lei pentru urmatoarele contraventii:
 • vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan, in care se afla situri arheologice, unde au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potential arheologic evidentiat intamplator, fara avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia;
 • vanzarea-cumpararea terenului agricol extravilan aflat pe o adancime de 30 de km de la granita Romaniei sau la o distanta de pana la 2400 m fata de obiectivele speciale fara avizul de la MAN, daca aceasta situatie era notata in cartea funciara la data solicitarii extrasului de carte funciara pentru autentificare;
 • vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan fara avizul structurii centrale, respectiv ale structurilor teritoriale ale MADR;
 • nerespectarea dreptului de preemptiune.
Mai mult, daca nu se respecta dreptul la preemptiune, cele doua distante, respectiv raza de 30 de km de la granita Romaniei sau distanta de pana la 2400 m fata de obiectivele speciale, si nici avizul ca preemptorul poate achizitiona acel teren, atunci tranzactia este interzisa si se sanctioneaza cu nulitatea absoluta, respectiv este anulata.
Pana la adoptare, legea terenurilor agricole extravilane a fost modificata de 10 ori
MADR a publicat, in dezbatere publica, prima varianta a proiectului de Lege privind unele masuri de reglementare a vanzarii – cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan de catre persoane fizice si de infiintare a Autoritatii pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare (n.a. – AARPF), pe data de 3 septembrie 2013.
Nota! Potrivit proiectului de lege, AARPF era o noua institutie care era prevazuta sa fie infiintata prin reorganizarea ADS. Scopul noii autoritati era sa constate si sa sanctioneze contraventiile, sa publice ofertele de vanzare – cumparare pe site-ul propriu si sa verifice exercitarea dreptului de preemtiune. In plus, noua institutie ar fi trebuit sa verifice indeplinirea conditiilor de vanzare – cumparare de catre potentialul cumparator, sa emita avizul prealabil incheierii contractului de vanzare – cumparare al terenurilor cu destinatie agricola si taxele pentru emiterea avizului prealabil. 
Pana cand a fost adoptata de Senat, pe 11 decembrie inclusiv, pe site-ul MADR, au aparut 8 variante ale proiectului de lege pentru vanzarea terenului agricol extravilan, fiecare avand diverse modificari. 
In plus, si forma aprobata de Senat a suferit schimbari cand a fost adoptata de Camera Deputatilor, pe 17 decembrie. Deputatii au adoptat legea in procedura de urgenta, cu 221 de voturi pentru, 27 de voturi contra si 50 de abtineri, dupa care au trimis-o spre promulgare presedintelui. 
Conform expunerii de motive, prin Tratatul de Aderare al Romaniei la UE, tara noastra a negociat o perioada de 7 ani in care cetatenilor europeni si apatrizilor cu domiciliul in Romania si UE le-a fost interzisa achizitionarea de teren agricol in tara noastra, adica pana la 1 ianuarie 2014.
Atentie! Dupa expirarea perioadei de tranzitie privind masurile de achizitionare a terenurilor agricole prevazuta de Tratatul de Aderare al Romaniei la UE, autoritatile din tara noastra nu erau obligate sa reglementeze aceasta situatie, respectiv sa impuna conditii la achizitionarea de terenuri agricole extravilane de catre cetatenii straini. Cu toate acestea, oficialitatile din tara noastra au decis sa impuna astfel de restrictii printr-o noua lege.
Avand in vedere incheierea perioadei in care cetatenii din UE nu au putut cumpara teren agricol in Romania, era necesara reglementarea, cu celeritate, a unor noi masuri de achizitionare a terenurilor agricole extravilane, se sublinia in expunerea de motive a legii. Scopul celeritatii il reprezenta evitarea accentuarii faramitarii proprietatilor agricole si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie, prevazuta de articolul 135 din Constitutia Romaniei, republicata, prin comasare, in conditiile exercitarii de catre statul roman a dreptului de preemptiune.
De asemenea, era necesara asigurarea, incepand cu 1 ianuarie 2014, a unor conditii egale la dobandirea prin cumparare de terenuri agricole de catre persoanele fizice cetateni romani, respectiv cetateni ai unui stat membru al UE, precum si apatrizi cu domiciliul in Romania sau intr-un stat membru al UE, potrivit Tratatului de Aderare a Romaniei la UE.
Presedintele a cerut reexaminarea primei legi a terenurilor agricole extravilane
Conform unui comunicat de presa al Presedentiei, remis la inceputul lunii ianuarie, Presedintele Romaniei, Traian Basescu, a semnat pe 7 ianuarie 2014, o cerere de reexaminare asupra legii privind vanzarea terenurilor agricole extravilane si de infiintare a AARPF, printr-o adresa catre Presedintele de atunci al Senatului, Crin Antonescu.
Presedintele Romaniei a invocat in cererea de reexaminare 7 motive pentru care este nevoie de o revizuire a legii trimise spre promulgare.
Astfel, conform cererii de reexaminare, se putea creea confuzie cu privire la sfera de aplicare a legii, deoarece titlul se refera la “unele masuri de reglementare a vanzarii – cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan de catre persoane fizice“, iar legea se aplicaatat persoanelor fizice, cat si “persoanelor juridice avand nationalitatea unui stat membru al UE”.
In plus, Presedintele mentiona ca o reglementare a ramas neclara, intrucat nu se mentiona daca legea se aplica si persoanelor juridice cu nationalitatea romana sau numai persoanelor juridice cu nationalitatea unui stat membru al UE, altele decat cele romane (n.a. – Romania este stat membru al UE de la 1 ianuarie 2007).
Precizarea este utila, deoarece un act normativ trebuie sa fie predictibil si previzibil. Totodata, asa cum prevede Art. 2 alin. (2), aceasta lege ar urma sa fie aplicabila persoanelor juridice care au nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene si, implicit, si Agentiei Domeniilor Statului (agentie care urmeaza a fi preluata de Autoritatea pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare), persoana juridica ce se incadreaza in aceasta categorie, mentionata in prezentul act normativ. Vanzarea terenurilor agricole extravilane care se afla in patrimoniul Agentiei Domeniilor Statului trebuie sa se realizeze exclusiv printr-o procedura de licitatie publica si nu prin parcurgerea procedurii de vanzare-cumparare reglementata de prezenta lege“, se sublinia in cererea de reexaminare.
Atentie! Potrivit Codului civil care a intrat in vigoare la 1 octombrie 2011, persoana fizica este omul, privit individual, ca titular de drepturi si de obligatii civile, iar persoana juridica este orice forma de organizare care, intrunind conditiile cerute de lege, este titulara de drepturi si de obligatii civile. De asemenea, conform Codului civil, calitatea de persoana juridica o detin entitatile prevazute de lege si orice alte organizatii legal infiintate care, desi nu sunt declarate de lege persoane juridice, au elementele constitutive ale persoanei juridice prevazute ca obligatorii de lege, respectiv organizare de sine statatoare si un patrimoniu propriu, au mentionat reprezentantii casei de avocatura Mircea si Asociatii, intr-un articol publicat de AvocatNet.ro. In plus, persoanele juridice sunt de drept public sau de drept privat. Mai exact, persoanele juridice de drept privat se pot constitui, in mod liber, in una dintre formele prevazute de lege, iar persoanele juridice de drept public se infiinteaza prin lege.   
Marti, 14 ianuarie 2014, Traian Basescu a trimis Parlamentului o completare la cererea de reexaminare a legii privind terenurile, mentionand ca cetatenii si persoanele juridice din UE ar trebui sa poata cumpara terenuri extravilane in aceleasi conditii in care cetatenii romanii pot cumpara terenuri in statele UE. In plus, conform cererii inaintate Senatului, instituirea unei asemenea reglementari nu restrictioneza achizitionarea de terenuri agricole in Romania de catre cetatenii statelor membre ale UE ori de catre persoanele juridice cu nationalitatea unui stat membru al UE, ci urmareste sa ofere conditii legale similare in cadrul sistemul legislativ european.
In cererea trimisa spre reexaminare, Presedintele a mai invocat faptul ca in printre persoanele titulare ale dreptului de preemptiune sunt mentionate si cele care desfasoara activitati agricole pe raza administrativ-teritoriala a localitatii, dar legea nu ofera criteriile prin care aceste persoane pot face dovada calitatii de agricultor, desi art. 25 din legea adoptata initial de deputati prevedea ca se vor elabora norme metodologice pentru aplicarea legii.
Apreciez oportun ca aceste criterii sa fie prevazute in cuprinsul legii, iar nu intr-un act normativ inferior legii“, preciza Presedintele Romaniei.
De asemenea, potrivit celei de-a doua cererii de reexaminare, AARPF avea, pe de o parte,un drept de preemptiune similar persoanelor care pot achizitiona terenuri agricole extravilane (coproprietarii, arendasii, proprietarii vecini, persoanele care desfasoara activitati agricole pe raza administrativ-teritoriala a localitatii, precum si statul roman), iar, pe de alta parte, verifica si indeplinea procedura referitoare la exercitarea dreptului de preemptiune.
Consider oportun ca aceasta verificare a procedurii sa fie conferita prin lege unei alte autoritati, iar nu celei implicate efectiv in desfasurarea procedurii, in calitate de beneficiar al dreptului de preemptiune“, invoca Presedintele Romaniei.
Mai mult, in cererea de reexaminare se mentiona drept motiv de retrimitere a legii la Senat si faptul ca este deficitara reglementarea prin care AARPF emite avizul incheierii contractului de vanzare-cumparare al terenurilor cu destinatie agricola de catre persoanele fizice. Aspectele care dadeau caracterul deficitar erau ca:
 • avizul se emitea numai persoanelor fizice, nu si persoanelor juridice, ceea ce conducea la o reglementare discriminatorie;
 • emiterea avizului de catre o autoritate centrala ducea, inevitabil, la ingreunarea procedurilor privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole din extravilan.
Astfel, se impune instituirea unei proceduri de verificare si conformitate a respectarii dreptului de preemptiune clara, flexibila si apropiata de interesele persoanelor ce intentioneaza sa instraineze terenuri agricole in extravilan“, mai solicita Presedintele.
In plus, in ceea ce priveste elaborarea normelor metodologice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de vanzare – cumparare a terenurilor agricole extravilane, pentru a se evita un blocaj in ceea ce priveste tranzactiile care au ca obiect vanzarea-cumpararea de terenuri agricole extravilane, Presedintele considera ca ar fi trebuit sa se prevada ori ca legea intra efectiv in vigoare la data aprobarii prin hotarare a Guvernului a normelor metodologice, ori ca, in intervalul de timp de la data intrarii in vigoare a legii pana la data aprobarii normelor metodologice, urmeaza a se aplica legislatia civila, de drept comun, in materia dreptului de preemptiune.
Cel de-al saptelea motiv invocat de Presedinte pentru a trimite prima forma a legii de vanzare – cumparare a terenurilor agricole extravilane spre reexaminare se referea la faptul ca legea trebuia sa prevada si procedura de urmat in cazul in care dreptul de preemptiune nu ar fi fost exercitat de catre beneficiarii legali (coproprietarii, arendasii, proprietarii vecini, persoanele care desfasoara activitati agricole pe raza administrativ-teritoriala a localitatii, precum si statul roman), iar vanzatorul terenului, pe piata libera, primea o oferta de pret mai mica decat cea din oferta de vanzare a terenului agricol extravilan facuta la momentul declansarii procedurii de vanzare.
Presedintele a semnat decretul de promulgare a legii pe 5 martie 
Daniel Constantin, ministrul Agriculturii, a prezentat o nota privind modificarile pe care le-a propus la Legea privind unele masuri de reglementare a vanzarii – cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan de catre persoane fizice si de infiintare a AARPFin sedinta de Guvern din 15 ianuarie, potrivit Mediafax. El a trimis aceste propuneri intai Comisiei parlamentare de agricultura din Senat si, ulterior, Camerei Deputatilor, ca urmare a solicitarii de reexaminare formulate de presedintele Traian Basescu.
Conform Mediafax, ministrul Agriculturii a precizat, pe 15 ianuarie, ca esenta legii a ramas, in ciuda modificarilor propuse de el atunci, deoarece se mentinea instituirea si extinderea dreptului de preemptiune catre arendasi, vecini si stat este protejat interesul national si cel local. De asemenea, el a apreciat ca legea trebuia promulgata la sfarsitul anului trecut, dupa ce a fost votata de Camera Deputatilor, chiar daca avea unele “imperfectiuni” cauzate atat de faptul ca a trebuit sa fie facuta urgent, cat si de unele modificari aduse in Parlament. Ministrul a adaugat insa ca, in pofida acestor mici probleme, actul normativ favoriza cetatenii romani, fermierii, comunitatea locala.
Daniel Constantin a subliniat ca presedintele Traian Basescu a semnat Tratatul de aderare la UE, acesta reprezentand documentul prin care Romania si-a asumat inclusiv liberalizarea pietei funciare.
Dupa ce ministrul Agriculturii a prezentat in Guvern noua lege de vanzare – cumparare a terenurilor agricole extravilane, aceasta a fost rediscutata si adoptata de Senat pe 10 februarie, iar de Camera Deputatilor pe 18 februarie.
Apoi, presedintele a semnat decretul de promulgare a legii care include regulile de achizitionare a terenului agricol extravilan pe 5 martie, iar legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 12 martie

Sursa: http://www.avocatnet.ro

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook Gazeta de Informații!

Citiți și...

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Distribuie!

Despre Gazeta de Informații

Gazeta de Informații: Capitalism, Ceausescu, Conspiratii, Design, Diverse, Eminescu, Istorie, Masonerie, Pamflet, Politica, Sanatate, Simboluri si Spiritualitate. Contact: office@gazetadeinformatii.ro