Conf. Dr. AVRAM FIŢIU – “În decursul ultimilor 2000 de ani, Europa nu a mai cunoscut un popor care să-şi vândă o treime din pământ pe timp de pace, cum au făcut românii&qu

Distribuie!by loading... Universitatea de Ştiinţe Agricole din Cluj-Napoca Profesor la Universitatea de Agronomie din Cluj-Napoca, consultant în domeniul proiectelor europene, Avram Fiţiu a în­cheiat recent un amplu studiu dedicat condiţiei actuale şi de perspectivă a ţăranului şi a mediului ru­ral românesc, construind un solid piedestal ştiin­ţific pentru propăşirea celor peste […]
Distribuie!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Conf. Dr. AVRAM FIŢIU - "În decursul ultimilor 2000 de ani, Europa nu a mai cunoscut un popor care să-şi vândă o treime din pământ pe timp de pace, cum au făcut românii&qu
loading...
Universitatea de Ştiinţe Agricole din Cluj-Napoca

Profesor la Universitatea de Agronomie din Cluj-Napoca, consultant în domeniul proiectelor europene, Avram Fiţiu a în­cheiat recent un amplu studiu dedicat condiţiei actuale şi de perspectivă a ţăranului şi a mediului ru­ral românesc, construind un solid piedestal ştiin­ţific pentru propăşirea celor peste 4 milioane de familii prezente astăzi în satele româneşti.

“Prin dispariţia ţăranilor dispare grupul social purtător al tradiţiilor poporului român şi al identităţii naţionale”


– În discursul său rostit la intrarea în Aca­demie, marele poet Lucian Blaga aducea un me­morabil “Omagiu ţăranului român”, pentru stabilitatea sa în istorie. Studiul dvs. începe, în schimb, cu un avertisment: dacă ţăranul român nu se schimbă odată cu vremurile, va dis­părea. Despre ce schimbare vorbiţi, domnule pro­fesor?

– Ţăranul trebuie să se schimbe prin educaţie. Nu să dispară, ci să se adapteze, păstrându-şi liniile esenţiale care-l definesc. Am muncit 19 ani la acest studiu, avându-l în minte pe tatăl meu şi munca grea din gospodăria ţărănească la care am luat parte, şi eu, în copilărie. Spaţiul rural se află în schimbare totală, trebuie redefinit. O acţiune de interes naţional, în care trebuie implicaţi şi spe­cialiştii, universităţile agricole, studenţii şi colegii mei, profesori. Ţăranul devine o ţintă educaţională pentru toţi, inclusiv pentru Ministerul Agriculturii. Pornim de la constatarea generală că factorul politic românesc din ultimii ani a conturat pentru ţăran o transformare istorică, fără să-l consulte însă. Scos din spaţiul interesului public, ţăranul român s-a simţit dat deoparte, şi-a pierdut motivaţia şi impli­carea, lăsându-se manipulat politic şi economic. În loc să aibă un partid ţărănesc puternic, ţăranii şi-au pus soarta în mâinile altor partide, deşi, din punctul de vedere al celor mai mulţi dintre politicieni, gos­po­dăria ţărănească tradiţională ar trebui lăsată să dispară şi, în locul acesteia, să apară ferme indus­triale.


“Consecinţele desfiinţării clasei ţărăneşti sunt devastatoare”

– Ce s-ar întâmpla dacă ar dispărea ţăranii, aşa cum îi cunoaştem din istoria ţării şi, mulţi din­tre noi, din propriile biografii?

– Prea puţini sunt la noi cei care înţeleg con­secinţele dezastruoase ale dispariţiei ţăranilor. Apo­logeţii acestui fenomen catastrofal (şi nu sunt pu­ţini), nu-şi dau seama că, odată cu ţăranul, dis­pa­re chiar grupul social care le-a asigurat supra­vie­ţuirea politică după ’90. Ce prevede acest scena­riu? Să-i scoată pe ţărani din sate şi să-i determine să vină la oraş, în ghetouri, să stea cu mâna întinsă la guvern. E vorba de câteva milioane de oameni! Vor să-i “dezmorţim”, adică să-i scoatem în stra­dă? E adevărat, multe gospodării ţărăneşti vor dis­pă­rea de la sine, dar multe vor rămâne. Grija lor tre­buie s-o avem! Să vină aceşti purtători de mâ­ne­cuţe ai politicii în Banat, unde italienii au cumpărat 80% din pământuri. Banatul a fost cândva fruncea, dar acum a rămas pustiu, teren de speculă şi robie pentru deposedaţii de loturi, care şi-au terminat demult puţinii bani încasaţi din tragica vânzare a gliei bătrâneşti. Consecinţele desfiinţării clasei ţărăneşti, după modelele profund viciate ale unora, sunt devastatoare: 1. Dispare un ţesut social care a jucat, în ultimii 29 de ani, rolul de tampon pentru pacea socială din ţară; 2. Dispare singurul grup omo­gen, capabil de a crea stabilitate economică pe termen scurt şi mediu; 3. Dispare un grup social ce va lăsa locul unor grupuri etnice de imi­granţi din Orient (Pakistan, India, Vietnam, China etc.); 4. Dispare grupul social purtător al tradiţiilor po­porului român şi, implicit, al identităţii naţionale; 5. Dispare grupul social cu cea mai ridicată na­talitate, atât de necesară pentru o ţară aflată în scurgere de populaţie; 6. Dispare grupul social care deţine în proprietate românească mare parte din patrimoniul funciar al ţării (pentru securitatea alimentară a României, păstrarea fondului funciar este esenţială); 7. Dispare grupul social care asigură coloana vertebrală a enoriaşilor bisericii naţio­nale, dezechilibrând stâlpul principal al societăţii româneşti; 8. Dispare grupul deţinător al unui pa­trimoniu gastronomic inestimabil pentru gene­ra­ţiile viitoare; 9. Dispare grupul capabil să producă alimente gustoase şi sănătoase, ca alternativă la produsele chimizate oferite de sistemele agricole industriale; 10. Dispare grupul social care prote­jea­ză mediul înconjurător, prin practicile sale agrare, ecologice.

– Se vorbeşte mult şi despre “punctele slabe” ale agriculturii ţărăneşti…

– Da, aceste puncte există, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i desfiinţăm pe ţărani. Iată câteva minusuri de care trebuie să fim conştienţi, pentru a lua măsuri în acord cu politica agricolă comună a UE: vârsta înaintată a ţăranului; lipsa de cunoş­tin­ţe de piaţă, pentru a-şi vinde produsele; lipsa mij­­loacelor de producţie, a tractoarelor şi ma­şi­nilor agricole; lipsa unui sistem propriu de infor­mare; lipsa unui sistem propriu de creditare; lipsa unui sistem coerent de organizare sindicală; lipsa de organizare a “lanţului alimentar”; lipsa de iniţia­tivă; gândirea pe termen scurt; individualismul şi altele.

– Vă temeţi de dispariţia ţăranilor. Guvernanţii nu se tem. Vând pământul, nu ştiu istorie, nu pri­cep mersul vieţii la ţară şi nu pot stabili direcţiile de salvare a satului. Se mai poate face ceva?

– Clasa politică iresponsabilă pe care acest popor (dacă i se mai poate spune popor) a votat-o cu ochii închişi consideră că pulverizarea, în 10-15 ani, a unei clase sociale milenare este un act de bravură şi mare progres. Să transformi în milogi ai statului 9 milioane de români reprezintă un act de tră­dare naţională ce trebuie pedepsit, măcar mora­li­ceş­te. Să duci la disperare şi deznădejde 9 mi­li­oane de români care îşi pierd statutul de stăpâni ai pă­mân­tului înseamnă atentat la siguranţa naţio­nală a Ro­mâniei. Prac­tic, cla­sa politică românească nu i-a dorit pe ţăranii demni, care nu s-au lăsat manipulaţi cu un ki­lo­gram de za­hăr. Ca urmare, a dat ordin de lichidare spi­ri­tua­lă, socială, culturală şi economică. În min­tea în­gheţată a politicienilor de toate culorile, clasa ţără­nească e depăşită de istorie. Întrucât ţă­rănimea nu este orga­ni­zată, omul politic nu se sin­chi­seşte să-i apere in­te­resele. Incult şi lipsit total de patriotism, acest po­litruc habar nu are de impor­tan­ţa şi rolul istoric al ţărănimii, nu e în stare să înţe­leagă satul şi catas­tro­fa care-l paşte. De regulă, o mare parte din clasa politică românească este for­ma­tă din foşti directori de IAS, care vor să pună mâ­na pe orice hectar de­ţinut de ţăran. Această ţesă­tură politică putredă moş­teneşte convingerea so­vietică, cum că ţăranul şi biserica reprezintă feno­mene retrograde, ce se împotrivesc progresului şi trebuie distruse.

“Suntem generaţia care ne-am trădat strămoşii”

– În scenariul dvs., aşa de sumbru, vor dis­pă­rea şi aşezările ţărăneşti?

– Noi suntem generaţia care ne-am trădat stră­moşii, prin vânzarea unei treimi din pământul ţării. În viaţa unui popor, se succed generaţii şi ge­ne­raţii, pre­cum în viaţa unei familii. Unele generaţii cons­tru­iesc, altele apără ce-au acumulat strămoşii. As­tăzi pământul se vinde! În decursul ultimilor 2000 de ani, Europa nu a mai cunoscut un popor care să-şi vândă o treime din pământ pe timp de pa­ce, cum au făcut românii! Suntem unici în această pri­vinţă şi înspăimântăm de-a dreptul alte popoare ve­cine din Uniunea Europeană. Dacă în ultimele două mi­lenii, am avut generaţii statornice, care s-au încă­pă­ţânat să lucreze şi să apere acest pământ, ge­ne­raţiile de după 1990 sunt complet dezrădă­ci­nate de glia acestei ţări, din punct de vedere su­fle­tesc şi fi­zic. Noi suntem generaţia care a creat cel mai mare val de emigraţie pe timp de pace din Uniu­nea Euro­pea­nă, ceea ce dovedeşte un ataşa­ment foarte redus faţă de glia strămoşească. Am înstrăinat peste o tre­ime din pământul acestui neam. Nu prea mai avem ni­mic scump pe lume. Ne pă­ră­sim cu uşurinţă fa­mi­­­liile, pământul şi mormintele strămoşilor. Un po­por construit pe o astfel de generaţie nu are cum să supravieţuiască. Din punct de vedere fizic, pe tren­dul actual de vânzare a pă­mân­tului către străini, în maximum 7 ani (2025) ro­mânii vor vinde ultima pal­­­­mă de pământ din cele 15 milioane de hectare de terenuri agri­cole. Nu este, evident, nicio tra­gedie, pământul ţării nu se mu­tă în alte zări, ci se schimbă doar stă­pâ­nii, slugile şi limba vorbită pe aceste pla­iuri.

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook Gazeta de Informații!

Citiți și...

De ce votăm şmenari în posturi de primari: care este imaginea edilului ideal şi de ce continuă românii să creadă în fantasmele din campania electorală
Ministrul Energiei ne dă cu tifla: activitatea sa la minister nu este neapărat în beneficiul românilor și al României
Dacă nu ar fi fost acest Marcel Lazăr Lehel ...oare ați mai fi zâmbit acum ?
ALERTA MONDIALA! Rusia a trimis armata sa intercepteze navele SUA
Convoi militar care urma să ajungă în România, blocat de manifestanți în Grecia: „Asasini NATO, plecați acasă!”.
EXPLOZIV: Monica Macovei a intrat în arhiva SIPA pentru a-și căuta propriul dosar: Macovei şi Tapalagă au făcut copy paste
Blogul unui liberal de stânga scrie despre „Campania SRI împotriva Bisericii Ortodoxe: Este profesionist condusă și are un obiectiv clar: eșecul Referendumului. Este vorba despre înăbușirea unei reacții identitare naționaliste”
CRIMA ORGANIZATA IN INIMA DNA – Cutremurator: deputatul Vlad Cosma dezvaluie cu probe nimicitoare ca procurorii DNA Ploiesti Lucian Onea si Mircea Negulescu i-au cerut in 2015 sa fabrice acte impotriva premierului Victor Ponta si deputatului Sebastian Ghita. Procurorul Negulescu: “Le trimiti la DNA... il ardem ca pe soareci... ii luam tot, inclusiv banii... ma duc cu ele la Kovesi sa i le arat... mergem la 'Doamna K'... doamna a fost foarte incantata. Asteapta cu mare satisfactie!" (Video)
Promovarea pedofiliei a ajuns la nivelul cel mai înalt: Parlamentul European
IPOTEZA DEUTSCHE WELLE: PROTOCOALELE SRI, INITIATE DE CIA SI DEPARTAMENTUL DE STAT
USR vrea să-l trimită în Parlamentul European pe homosexualul Adrian Coman, cunoscut activist LGBT
Parlamentul CEH doreşte să INTERZICĂ Islamul: NU este o religie, ci și o ideologie violentă ca fascismul si nazismul
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather
Distribuie!

Despre Gazeta de Informații

Gazeta de Informații: Capitalism, Ceausescu, Conspiratii, Design, Diverse, Eminescu, Istorie, Masonerie, Pamflet, Politica, Sanatate, Simboluri si Spiritualitate. Contact: office@gazetadeinformatii.ro